Spesialisthelsetjenesten: Færre mottar rehabilitering

Utviklingen er ikke i tråd med føringene i opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering, mener Helsedirektoratet.

Publisert

De siste årene har stadig færre pasienter mottatt rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. I fjor var det i underkant av 54.000 rehabiliteringspasienter i sykehusene og de private institusjonene, omtrent likt fordelt. Nedgangen fra 2016 til 2017 var på 972 pasienter, som utgjorde en reduksjon på 1,8 prosent, ifølge Helsedirektoratet. Dette skriver Dagens Medisin.

Mens antallet pasienter som har mottatt rehabilitering i de private rehabiliteringsinstitusjonene har vært relativt stabilt de siste årene, har nedgangen på sykehusene vært større. Her var det en reduksjon på 3,4 prosent i fjor.

Det viser analyser i notatet Rehabilitering i spesialisthelsetjenesten, som er en del av Helsedirektoratets prosjekt SAMDATA Spesialisthelsetjenetesten 2017.

Flere med kompleks rehabilitering

Ifølge Helsedirektoratet er reduksjonen knyttet til lettere formene for rehabilitering som går ned, altså primær enkel døgnrehabilitering og dag- og poliklinisk rehabilitering.

Antall pasienter som mottok primær kompleks døgnrehabilitering og sekundær døgnrehabilitering økte i fjor.

Nasjonale føringer

Divisjonsdirektør Geir Stene-Larsen i Helsedirektoratet viser til at det er i tråd med nasjonale føringer at en del av de lettere rehabiliteringsformene gradvis skal overføres fra spesialisthelsetjenesten til primærhelsetjenesten.

- Samtidig er det ut i fra tilgjengelige tall vanskelig å spore noen tydelig oppbygging av tilbudet i kommunene. Tall fra SSB viser at antall mottakere av rehabilitering i institusjon i kommunene har vært tilnærmet stabilt siste år, mens mottakere av rehabilitering utenfor institusjon har gått ned, etter tidligere å ha økt. Det er derfor viktig å følge med på at rehabiliteringstilbudet i spesialisthelsetjenesten ikke bygges ned før tilbudet er forsvarlig oppbygget i kommunene, uttaler Stene-Larsen på helsedirektoratet.no.

Les mer på dagensmedisin.no

Les også blogginnlegget til NFFs forbundsleder Fred Hatlebrekke i Dagens Medisin: Rehabiliteringsvarsko fra fysioterapeutene