Regionleder Aslaug Kleiveland. Foto: Cecilie Bakken Høstmark.
Regionleder Aslaug Kleiveland. Foto: Cecilie Bakken Høstmark.

Regionleder med redningsaksjon for kommunal fysioterapistilling

Regionleder Aslaug Kleiveland har satt i gang en storstilt redningsaksjon, i håp om å redde en fysioterapistilling for barn og unge i Randaberg kommune i Rogaland.

Publisert Sist oppdatert

Etter et budsjett for 2020 foreslo administrasjonen i Randaberg kommune å fjerne én av tre fysioterapistillinger for barn og unge i kommunen. Bakgrunnen for kuttet var at fødselstallet hadde gått ned, samt at det kommer færre asylsøkere til kommunen.

Forslaget ble opprettholdt til tross for at helseminister Bent Høie har bevilget over én million kroner til Randaberg, blant annet for å videreføre en fysioterapistilling og et fysioterapiprosjekt.

- Det er urovekkende at kommunen vil fjerne en fysioterapistilling. Det sier seg selv at barn og unge i kommunen ikke vil få et like godt tilbud som de har i dag. I tillegg er det selvsagt uakseptabelt med tanke på at det er bevilget penger til fysioterapeut, sier Aslaug Kleiveland.

Krevde fullt innsyn
Hun er regionleder i Region Vest og representerer i alt 66 kommuner. Siden budsjettkuttet ble kjent, har hun samarbeidet med tillitsvalgt og barnefysioterapeutene for å unngå kutt i fysioterapitilbudet til barn og unge i kommunen.

Da hun fikk vite at fysioterapistillingen ble kuttet, ba hun om fullt innsyn i tildelingen fra direktoratet. Slik oppdaget hun at kommunen har søkt om nasjonale helsekroner – og fått det – blant annet med å argumentere for å videreføre et fysioterapiprosjekt i kommunen.

Som regionleder kan hun – i motsetning til de ansatte – ta direkte kontakt med ledelsen i kommunen. Ansatte må gå tjenestevei og ta opp denne type saker med tillitsvalgt og sine nærmeste ledere.

I 2017 ble fysioterapeut Ingunn Skår ansatt ved Helsestasjonen blant annet for å bygge opp og drifte prosjektet «Gode vaner for livet». Det er et kurstilbud til blant annet overvektige barn. Familieprosjektet har høstet gode resultater.

Glad for å få hjelp
Skår mister jobben som fysioterapeut ved Helsestasjonen, og kan bli omdisponert til andre helsefaglige oppgaver i kommunen.

Hun er glad for at Kleiveland nå står sammen med henne og de andre fysioterapeutene i kommunen, i håp om å få omkamp om vedtaket. Målet er at stillingen kommer tilbake i budsjettet.

- Mens Kleiveland kjemper for stillingen, kan vi fokusere mer på arbeidsdagen vår; nemlig å hjelpe barn og unge best mulig, sier Skår.

Les intervjuet med Ingunn Skår her.

Argumentasjonen holder ikke

Kleiveland mener kommunens argumentasjon for å fjerne en fysioterapistilling, ikke henger på greip. I hvert fall ikke på kort sikt. -Selv om fødselstallene går ned, og kommunen får færre asylsøkere, er ikke fysioterapi-behovet blant barn og unge i Randaberg mindre, sier Kleiveland.

Helsestasjonen har i alt tre fysioterapeuter som jobber med litt over 100 barn. Flere av disse er ressurskrevende med store behov. Èn fysioterapeut mindre, gir et dårligere tilbud, mener Kleiveland. 

Samtidig tar hun opp kampen, for å redde stillingen til Skår og sørge for at Skår slipper å jobbe med andre helserelaterte oppgaver i kommunen.

- Skår har fått beskjed om at hun fortsatt vil være ansatt i kommunen, men at de vil kunne bruke henne til andre helserelaterte oppgaver. Det blir feil å fjerne en fysioterapistilling for å bruke ressursen andre steder. Skår er fysioterapeut, og bør brukes som det. Andre helsearbeidere bør få andre oppgaver, sier Kleiveland.

Hun følger nå prosessen i Randaberg med argusøyne i håp om at kommunen får fysioterapistillingen tilbake i budsjettet.

- Vedtaket er gjort, men vi håper innsatsen fysioterapeutene har lagt ned for å synliggjøre hva de jobber med, får kommunen til å innse at de trenger alle fysioterapeutene de har. Vi har også minnet kommunen på hvorfor de fikk penger fra departementet, og håper det også bidrar til at de bruker dem i tråd med tildelingskriteriene, sier Kleiveland.

Dette sier Randaberg kommune

Rådmann Magne Fjell i Randaberg kommune forstår at fysioterapeutene reagerer, og er glad for at de engasjerer seg. Samtidig tviler han på at hele fysioterapistillingen kommer tilbake på budsjettet fra høsten, men han lover at de kun skal redusere med 50 prosent og ikke 100 prosent ut året, slik de først foreslo.

- Dette har vært en lang prosess, og vi må gjennomføre omfattende prioriteringer. Derfor valgte vi først å fjerne én fysioterapistilling. Men det er alltid lettere å ikke starte nye tiltak, enn å fjerne noen. Med nye tiltak, kommer også naturlig nok forventninger, sier Fjell.

På spørsmålet om nedskjæringen er riktig, med tanke på at kommunen fikk én million kroner fra regjeringen, blant annet med bakgrunn i å videreføre fysioterapiprosjekt, svarer han:

- Det har vi svart på i et brev til Norsk Fysioterapeutforbund.

I brevet står det blant annet at kommunen vedtok å redusere fysioterapiressursene fra tre til to stillinger. I etterkant har de vurdert dette på nytt, og gått igjennom pasientoversikten. 

- Vi har nå konkludert med at vi for resten av året, vil ha behov for 2,5 årsverk for fysioterapeuter. Dette er avdelingen informert om, skriver konstituert kommunalsjef Elisabeth Sortland Sande i brevet.