Pussig prioritering

Det henger ikke helt sammen. På den ene siden sier helse- og omsorgsminister Bent Høie at fysioterapeuter er en viktig faggruppe i habiliterings- og rehabiliteringsarbeidet i kommunene. Områder som helseministeren flere ganger har sagt at han ønsker å prioritere.

Publisert Sist oppdatert

På den annen side ble det rett før påske nedsatt et nytt prioriteringsutvalg – denne gang for kommunene. Ingen med fysioterapibakgrunn har fått plass der, til tross for at utvalget må ta stilling til prioriteringer og pasientgrupper som er helt sentrale i fysioterapeuters praksis. En ganske pussig prioritering – når man først skal nedsette et prioriteringsutvalg for primærhelsetjenesten.

Regjeringen legger opp til at stadig mer rehabilitering skal skje i kommunal regi, samtidig som kommunene skal ha mer fokus på forebygging og aktivisering av en aldrende befolkning.

Det framstår også noe underlig at Helse- og omsorgsdepartementet i utgangspunktet ikke hadde oppnevnt en eneste fagperson som praktiserte yrket og jobbet med pasienter. Først etter protester ga HOD etter og inkluderte fastlege Petter Brelin, som også er leder i Norsk forening for allmennmedisin, i utvalget.

– Det har aldri tidligere vært en helhetlig gjennomgang av prioriteringsutfordringene i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Mens spesialisthelsetjenesten hovedsakelig utreder og behandler, har kommunene et bredere helseperspektiv. De skal forebygge sykdom, fremme god helse blant innbyggerne og legge til rette for at befolkningen kan ta sunne valg. I tillegg kan mange av brukerne i kommunen ha behov for livslang oppfølging for å kunne mestre livet, sa Høie i pressemeldingen om det nye utvalget.

Dette brede helseperspektivet, med forebygging, mestring og alt som hører til, er en del av den kliniske hverdagen for mange fysioterapeuter.

Helse- og omsorgsdepartementet har også sendt «Forskrift om funksjons- og kvalitetskrav i kommunale fysioterapitjenester» ut på høring, med frist 3. juli. Målet er å sikre kommunene bedre styring og kontroll over tjenestene de kjøper fra avtalefysioterapeutene, og samtidig sikre at fysioterapeutene har en stemme inn i den kommunale prioriteringen.

Forstå det den som kan: Fysioterapeutene skal ifølge departementet sikres en stemme inn i den kommunale prioriteringen. Men når det for første gang oppnevnes et prioriteringsutvalg for kommunehelsetjenesten, da er fagfolk med fysioterapibakgrunn helt fraværende.

Det kan jo være snakk om et rent arbeidsuhell. Eller kanskje departementet syns det er mer bekvemt å holde pasienthverdagen litt på avstand?

Av Dagrun Lindvåg, redaktør