Politisk spill og spiring

Budsjettforliket som førte til diagnoselistens fall har skapt usikkerhet i kommune-Norge, og telefonstorm hos NFF.

Publisert Sist oppdatert

Mange søker informasjon om hva innføring av egenandel på fysioterapi utført av kommunalt ansatte fysioterapeuter vil medføre, og en stor del av bekymringene er knyttet til hva dette vil innebære for pasientene.

Hvorvidt det vil være mulig å hente inn kuttene i rammeoverføringene til kommunene via egenandeler er usikkert. Etter hva Fysioterapeuten erfarer, sitter mange igjen med en følelse av at helsepolitikken ble ofret på bekostning av den mye omtalte bilpakken i budsjettforhandlingene.

NFF mener at en faglig vurdering må ligge til grunn for fjerning av diagnoselisten. Før forhandlingene satte inn, følte nok forbundet at både Senterpartiet og Venstre mente det samme. Men det politiske budsjettspillet fikk som kjent en annen utgang, og fra 1. januar har kommunene måttet forholde seg til dette.

Det kan virke som om stadig flere føler at avstanden opp til de politiske beslutningene er i drøyeste laget. Mens noen velger sofaen og hjemmesitting, tar andre grep og starter nye politiske partier.

Siste skudd på den politiske stammen er Helsepartiet, som nylig klarte å samle de nødvendige underskriftene for å starte et politisk parti. P4-journalisten Lise Askvik og fysioterapeut Anita Borgvang er blant initiativtakerne.

Målet er blant annet å «ta tak i de enorme hullene som makt og myndighet har tillatt i det norske helsesystemet», ifølge Dagens Medisin.

Koblingen til prioriteringsdebatten er åpenbar, selv om også rehabilitering og eldreomsorg nevnes. Helsepartiet vil kjempe for kutt i både helsebyråkrati og konsulentbruk.

Det spirende politiske partiet vil nok ha mange med seg basert på kampsakene, men er det rett medisin? Vil et politisk kart bestående av stadig flere partier basert på særinteresser bidra til at flere engasjerer seg i politikken?

Mangel på både inn- og oversikt kan føre til at beslutninger fattes på manglende eller feil grunnlag. Hvorvidt dette var tilfellet da diagnoselisten ble avviklet vet vi ikke, men det er tydelig at noen ønsker å plastre det kommunale såret. Regjerings- og støttepartiene vil nemlig ha en vurdering av konsekvensene vedtaket har ført til før behandlingen av neste års statsbudsjett. Men kun for studenter og pasienter med lav inntekt kombinert med kronisk sykdom.

Før den tid er det valg, hvor Helsepartiet vil være ett av mange alternativer.