Børge Henriksen er glad for at Narvik kommune ansetter én fysioterapeut til, men ønsker enda flere. Foto: Privat
Børge Henriksen er glad for at Narvik kommune ansetter én fysioterapeut til, men ønsker enda flere. Foto: Privat

Narvik vil ha én ekstra fysioterapeut

Mens flere kommuner fjerner fysioterapistillinger og driftstilskudd, velger Narvik kommune å øke med én fysioterapeut ekstra.

Publisert Sist oppdatert

- Det er vi selvsagt godt fornøyd med, selv om jeg skulle ønske meg enda flere fysioterapeuter. Vi viser at jobben vi gjør har effekt både for den enkelte og økonomisk for kommunen. Det har vi vist over flere år, sier hovedtillitsvalgt og fysioterapeut Børge Henriksen.

Dette er PSHT (Pasientsentrert helseteam)

-       Tverrfaglig team med fysioterapeut, ergoterapeut, lege, sykepleier og farmasøyt

-       Utvikler bedre og mer helhetlig tjenestetilbud til pasienter med flere og kroniske sykdommer

-       En studie gjennomført av professor Gro Røsvold Berntsen ved Nasjonalt senter for e-helseforskning om effekten av PSHT, viser at dødeligheten nesten er halvert siden 2014

-       Det første helsetjenesteamet ble opprettet i Tromsø i 2014. Narvik har også eget team 

Les om studien her

Ifølge enhetsleder for Helse- og rehabilitering i Narvik, Kari Plener, er den nye fysioterapistillingen knyttet til pasientsentrert helsetjeneste (PSHT).

Les om Bydel Vestre Aker som fjerner flere driftstilskudd

Fysioterapi har effekt

Stillingen opprettes som et prosjekt fortrinnsvis i ett år. Fysioterapeuten og resten av teamet skal samarbeide med Narvik sykehus og UNN Tromsø (sykehuset i Tromsø).

- Årsaken til at vi blant annet ansetter en fysioterapeut, er at PSHT-prosjektet i Tromsø viser god effekt av tverrfaglig behandling for eldre med sammensatte og kroniske lidelser. Det har blant annet ført til færre re-innleggelser, sier Plener.

Hverdagsrehabilitering virker også

Kommunen har også årlig kartlagt effekten av hverdagsrehabilitering. Det har de gjort siden de – i likhet med over 40 andre norske kommuner - var med i det nasjonale prosjektet om hverdagsrehabilitering i 2014/2015.

Plener er på ferie og har ikke tilgang til rapportene. Hun er derimot sikker på at tallene viser at kommunen har færre sykehjeminnleggelser og mindre behov for hjemmetjenester, som følge av jobben til hverdagsrehabiliteringsteamet. Teamet består av fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleier og helsefagarbeider.

Les om Randaberg som fjerner en fysioterapistilling

Trenger enda flere

Selv om Henriksen synes det er bra at kommunen øker med én stilling, mener han Narvik trenger enda flere fysioterapeuter. I dag har Narvik kommune, som ble slått sammen med deler av Tysfjord og Ballangen fra 1.1.2020, i alt ni fysioterapistillinger.

Sju av stillingene er tilknyttet bydelen Narvik og fordelt mellom friskliv, barnefysioterapi, voksne, rehabilitering og hverdagsrehabilitering. I tillegg har kommunen 16,5 private fysioterapeuter med driftstilskudd.

Kommunen har også en stilling for en turnuskandidat. Den er ikke besatt, fordi kommunen ikke fikk søkere. Stillingen vil, ifølge Plener, besettes fra 15. februar 2021.

- Behovet for fysioterapi er stort. Vi er en kommune med 22.000 innbyggere, hvorav cirka 14.000 av dem bor i Narvik by. Vi trenger derfor enda flere fysioterapeuter, sier Henriksen.

Fysioterapeuter er billig arbeidskraft

Han mener kommuner som fjerner fysioterapistillinger, skyter seg selv i foten fordi kuttene fører til større utgifter om få år.

- Vi får flere eldre og fysioterapeuter jobber på mange områder innen helse og rehabilitering/habilitering. En kommune får valuta for investeringene, når den ansetter en fysioterapeut, sier Henriksen.

Kommuner som ansetter en fysioterapeut, får fastlønnstilskudd på 210.000 kroner fra staten for hver fysioterapeut i 100 prosent stilling.

Når kommunene oppretter driftstilskudd til privatpraktiserende fysioterapeuter, slipper de blant annet arbeidsgiveravgift og forsikringer.