Foto: Marte Garmann
Foto: Marte Garmann

Sanner lover kontantstøtte til privatpraktiserende fysioterapeuter

Regjeringen oppretter en kontantstøtteordning som gir cash til blant annet privatpraktiserende fysioterapeuter som måtte stenge over natten mandag 16. mars. 

Publisert Sist oppdatert

Det kom frem på en pressekonferanse tidlig fredag morgen.

- Det er gledelig at vi har nådd frem med vårt budskap om at privatpraktiserende fysioterapeuter trenger ekstra tiltak. Dette betyr at politikerne har forstått utfordringene vi står ovenfor, hvis fysioterapeuter går konkurs. Det vil være ille for den enkelte fysioterapeut. I tillegg vil det forringe helsetilbudet til pasienter i kommunene, sier forbundsleder Gerty Lund i Norsk Fysioterapeutforbund.

Støtteordningen fra regjeringen vil koste mellom 10 og 20 milliarder kroner. Hvor mye hver enkelt privatpraktiserende fysioterapeut vil få, er for tidlig å si.

På pressekonferansen tidligere i dag - fredag 27. mars - sa finansminister Jan Tor Sanner at ordningen vil rette seg mot enkeltbedrifter som har stort fall i omsetningen som følge av pandemien. Fysioterapeuter, frisørsalonger og hudpleiesalonger er blant dem som måtte stenge over natten.

Kommer mer fredag 3. april

Ordningen er foreløpig ikke ferdig utarbeidet. Detaljene og begrensningene blir presentert først neste fredag – fredag 3. april.

Dagen før kontantstøtteordningen blir lansert, sendte også Norsk Fysioterapeutforbund (NFF), Norske Manuellterapeutforening (NMF) og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF) en felles henvendelse til Stortinget og regjeringen.

Der ba de om tiltak for å hindre at klinikkene går konkurs. Kravene fra de tre organisasjonene er som følger:

  • Staten må sikre at kommunene viderefører driftstilskuddene uavkortet for avtaleterapeuter.
  • Driftstilskuddene må komme i tillegg til og skal ikke avkortes i forhold til Stortingets krisepakke for selvstendig næringsdrivende og frilansere.
  • Det må opprettes midlertidige driftstilskudd for terapeuter uten og med delvis kommunale avtaler i samsvar med den faktisk historiske arbeidsmengden.
  • Det innføres kompensasjon av omsetningstap for terapeuter som fikk stengingspåbud de første 16 dagene. Dagshonorar etter modell fra legenes kompensasjonstakst. Taksten bør differensieres mellom de ulike kompetansenivåene i forskriften.
  • Innføring av nye takster og videreutvikling av eksisterende takster for å ivareta pasientene.
  • Norsk Pasientskadeerstatning og Norsk Helsenett bør stoppe innkreving av avgift i perioden