Bygde om venterommet til smitterom

Fysioterapeuter ved Klinikk Andøya i Kristiansand brukte mindre enn 24 timer på å bygge om deler av venterommet til et smitterom. Rommet er nå bygd for å holde sårbare pasienter adskilt fra resten av legekontoret.

Publisert Sist oppdatert

Klinikk Andøya er en tverrfaglig klinikk med fem fysioterapeuter, kiropraktor og pilates/yoga-instruktør. I mer enn ti år, har de jobbet tett sammen med Andøya Legesenter, som ligger i samme bygg.

Mandag 16. mars måtte klinikken – som alle andre – stenge med øyeblikkelig virkning. Samtidig måtte legesenteret ta i mot pasienter som vurderes for å testes for korona-viruset. Folkehelseinstituttet har utarbeidet strenge retningslinjer for hvem som skal testes.

- Legene hadde en utfordring med å finne rom til å teste pasienter for smitte. De ville gjerne isolere de pasientene fra de ordinære. Siden vi stengte, vurderte vi raskt om vi kan avstå noen av våre rom. Valget falt på halve venterommet, sier fysioterapeut og manuellterapeut Per Olav Moberg Peersen.

Han er med-eier i klinikken. I tillegg er han leder av Næringspolitisk råd og sitter i forbundsstyret til Norsk Fysioterapeutforbund.

Ferdig innen 24 timer

Etter at huseier ble kontaktet – og ga klarsignal – tok det mindre enn 24 timer fra venterommet var ombygd til den første pasienten ble tatt i mot.

16 kvadratmeter av venterommet er nå et kontor hvor legene har satt inn nødvendig utstyr for å ta i mot pasienter som kan være smittet.

I tillegg er det skjermet slik at ingen av de ordinære pasientene blir berørt. Og når Klinikk Andøya kan åpne dørene igjen, kan også det gjøres uten at deres pasienter trenger å frykte smitte.

- Vi leide en håndverker og jobbet sammen med ham for å bli raskest mulig ferdig med ombyggingen. Nå har vi en løsning, hvor alle kan føle seg ivaretatt og trygge, sier Moberg Peersen.

Lagt til rette for å trygge alle

De som eventuelt skal testes, må vente utenfor klinikken i sine egne biler. Legene ringer deretter én og én av pasientene, slik at det kun er én pasient og én lege på korona-rommet om gangen.

Når fysioterapiklinikken igjen åpner dørene, settes det inn en ekstra dør til testrommet, slik at pasienter kan gå inn den vanlige døren.

- Jeg er fornøyd med at vi klarte å handle så raskt, og at vi – som har stengt – kan være til nytte på vår måte, sier Moberg Peersen.

I går – onsdag 18. mars – ble korona-rommet åpnet.