Inn for landing

– Helseminister Bent Høie er stjernen som måtte skuffe, skrev Aftenpostens kommentator Thomas Boe Hornburg i fjor høst. Han siktet da til forventningene Bent Høie skapte som «eplekjekk» helsepolitiker i opposisjon.

Publisert

Det ble mange løfter om hva som skulle skje dersom Høyre kom i posisjon. Avisens politiske journalister ga helseministeren terningkast 5.

At Bent Høie har vært en produktiv helseminister, er hevet over enhver tvil. Det har kommet planer, meldinger og politiske utspill på løpende bånd fra Helse- og omsorgsdepartementet siden regjeringen Solberg/Jensen kom til makten. En av de viktigste sett fra fysioterapeutenes ståsted, er stortingsmeldingen om primærhelsetjenesten.

I tillegg er det varslet en opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering i 2016. På høy tid! Rehabilitering og habilitering har vært et neglisjert område over mange år. Vil planen være konkret nok til at det blir en reell opptrapping?

Helseministerens høye aktivitetsnivå har skapt en del forventninger. Og en potensielt stor fallhøyde. Bent Høie har mange baller i lufta som bør landes i løpet av dette året. Statsbudsjettet til høsten er det siste før stortingsvalget i 2017. Alt som skal sette varige spor etter denne regjeringsperioden må på en eller annen måte inn i statsbudsjettet. Penger og navns nevnelse er det som får ting til å skje, ikke gode planer og friske utspill.

Forbundsleder Fred Hatlebrekke ser ut til å være godt fornøyd med den sittende helseministeren – med tanke på saker der NFF har fått gjennomslag, eller der det er skapt et ørlite håp om bevegelse i gamle kampsaker. Det kom tydelig fram i talen han holdt for ledere og tillitsvalgte på Landsmøtet 24. november.

– 2015 har vært et år der NFF opplever å ha blitt sett og hørt, sa Hatlebrekke, og viste til blant annet til disse sakene: Direkte tilgang til fysioterapi. Fysioterapi tilbake som lovpålagt tjeneste. Ingen autorisasjon for manuellterapeuter. Offentlig spesialistordning for fysioterapeuter skal vurderes. ISF-refusjon og egenandeler for de største områdene i poliklinisk fysioterapi.

Hva som blir stående i form av konkrete endringer etter en periode med Bent Høie er det for tidlig å si noe sikkert om. Det kan tenkes at Høie har tatt litt for mye tran. At han vil mer enn han har noen som helst mulighet til å levere. En god del vil måtte avklares i løpet av dette året. Derfor blir 2016 et spennende år i et helsepolitisk perspektiv.

Men, det går nesten ikke an å snakke om 2015 og 2016 uten å komme inn på flyktningene som har kommet til Norge. Mange med store traumer, psykiske og fysiske skader i bagasjen. De vil ha behov for helsetjenester i kommunene – også fysioterapi.

Her er det virkelig behov for en aktiv helseminister og gode, langsiktige planer.