Historisk vedtak på Hovedlandsmøtet

På NFFs Hovedlandsmøte ble det fremmet et forslag om en resolusjon der NFF skal boikotte verdenskongressen i Dubai. Denne resolusjonen gikk igjennom med et overveldende flertall. 

-Et betydelig øyeblikk i NFFs historie, skriver Stig Fløisand fra Rådet for fysioterapietikk.

Publisert Sist oppdatert

Det er andre gang at NFF vedtar å boikotte en verdenskongress. Første gang var Verdenskongressen i Sydney, Australia i 1987. FN hadde kommet med en oppfordring om å boikotte initiativ som opprettholdt apartheidpolitikken. Fordi fysioterapeutene i Sør- Afrika virket innen apartheidsystemet, mente NFF at Sør- Afrika ikke burde være medlem i WCPT, og vedtok å boikotte kongressen i Sydney. Dette medførte at generalforsamlingen i 1987 ikke ble vedtaksdyktige, fordi 16 av de 45 medlemslandene ikke var tilstede. De fikk dermed ikke behandlet forslag om utestengelse av Sør- Afrika, ei heller valgt nytt styre.

Det ble innkalt til ekstraordinær generalforsamling i London året etter.

NFF står samlet som organisasjon

Det spesielle med resolusjonen i 2019, er at dette kommer fra hele organisasjonen, og at grasrota i forbundet har markert hvor viktig verdiene til NFF er. De betyr mer enn fine ord på et ark, og er noe vi er villig til å stå opp for. 

Det hele begynte med at Forbundsstyret med forbundsleder Fred Hatlebrekke reagerte på at Dubai var tildelt verdenskongressen i 2022. Etter er diskusjon i Forbundsstyret skrev forbundsleder sammen med lederen av Det Danske Fysioterapeutforbundet et brev til ledelsen i WCPT, med spørsmål om hvorfor Dubai ble valgt som arrangørland. 

Dette ble tatt tak i av Fysioterapeuten, fagbladet vårt. De satte fokus på saken, og intervjuet blant annet Etisk utvalg, som oppfordret forbundet til å boikotte verdenskongressen. 

Dette ble så tatt tak i av regionene, som fremmet forslag til resolusjon om boikott av verdenskongressen, og som gikk enstemmig igjennom på alle årsmøter. Region Osloområde var først ute, og ble fulgt av region sør-øst, region midt, region vest og region Nord. Region Nord fremmet så en resolusjon som ble vedtatt på Hovedlandsmøtet. 

Det at hele organisasjonen står bak resolusjonen gir den en solid forankring, og betyr at hele organisasjonen står bak verdiene våre. Prosessen, som er forankret i organisasjonen, fra grasroten til ledelsen i Forbundsstyret, gjør dette vedtaket historisk. Når neste kapittel i NFFs historie blir skrevet, vil vedtaket på landsmøte bli nevnt som noe helt spesielt. 

Stig Fløisand, leder Rådet for fysioterapietikk