Harde tider for helprivate fysioterapeuter

-Dere har NFF i ryggen.

Publisert Sist oppdatert

Det er harde tider for landet – mange kjenner på frykt over et samfunn som setter kroken på døra for sosial omgang, både gjennom jobb og privat, og mange kjenner på usikkerheten knyttet til hva fremtiden vil bringe. Ikke minst gjelder det den gruppen av våre medlemmer som er mest sårbare for de omveltningen vi står i: våre medlemmer som driver helprivat.

Privat og offentlig

Avtaleterapeutene er sikret noe inntekt gjennom at driftstilskuddet blir opprettholdt og ansatte i kommuner og sykehus trengs i helsetjenesten – enten i de jobbene de har i dag – eller ved at de bistår annet helsepersonell i førstelinja. De helprivate derimot, har ingen slik økonomisk sikkerhet -utenom egen tegnet forsikring. Det er derfor ekstra vanskelig for denne gruppen når utgiftene består og inntektene uteblir.

Det er en forskjell på privat og offentlig helsetjeneste. De helprivate fysioterapeutene jobber på en måte som vi bedre kan sammenligne med helprivate tannleger og allmennleger. De har også delvis andre typer avtaler enn avtalespesialistene – som for eksempel husleieavtaler - som kan være knyttet opp til inntekt. Behovet deres for å redusere risiko er større.

Viktig del av tjenesten

De siste årene har det vært et stort press på den offentlige fysioterapitjenesten i kommunene, med lange ventelister og stor pågang. Det har skapt et behov for helprivate helsetjeneste. Dette er et viktig supplement til offentlig helsetjeneste, mange driver godt og lønnsomt. Det kan være som terapeut i et enkeltmannsforetak, i en større klinikk eller i en kjede. I mange kommuner har denne gruppen blitt en veldig viktig del av tilbudet til innbyggerne og noe kommunen lener seg på. Derfor ble jeg glad og lettet over at regjeringen fikk støtte i stortinget for en omfattende tiltakspakke som sikrer også de helprivate med 80 % inntekt.

Vi vil hjelpe deg

I tillegg har NFF spilt inn andre krav overfor regjeringen som skal sikre denne gruppen bedre. Blant annet med krav om reduksjon av moms, utsettelse av betalingsfrister, sykepenger fra dag 1 der årsak er korona, stans i krav om innbetaling av avgift til Norsk pasientskadeerstatning og Norsk helsenett – for å nevne noen. Som medlem kan du også benytte deg av våre tilbud, som rådgivning i forhold til de problemene du står oppi slik som, tips til reforhandling av avtaler, veiledning i forhold til ytelser fra Nav, forhold knyttet til regnskap og skatt, krav til internkontroll og systemer. Du får også tilgang til våre standardavtaler og kan få veiledning innenfor helserett. NFF er den største organisasjonen for helprivate fysioterapeuter og vi sitter på kompetansen til å hjelpe deg. NFF er der for deg under denne krisen og bistår deg med de spørsmål du måtte ha.

Gerty Lund, forbundsleder Norsk Fysioterapeutforbund