Håkons vei tilbake

78 år gamle Håkon Torp fra Eidsberg i Østfold har kommet seg på beina igjen etter nesten to måneder på sykehus. Og han er så fornøyd.

Publisert

Vi er ikke akkurat bortskjemte med positive fortellinger fra den norske kommunehelsetjenesten. Spesielt ikke når det gjelder sårbar eldre som skrives ut fra sykehus, med store behov for oppfølging og rehabilitering.

Håkon var heldig. Han kom hjem til en «virtuell avdeling» (VA), et prosjekt i Eidsberg kommune fra september 2014 til januar 2015. 78-åringen var en av 26 pasienter med behov for helsetjenester fra kommunen som ble innskrevet i VA. Tidlig fysioterapi er en viktig faktor.

Han ble lagt inn på sykehus i Fredrikstad med lungebetennelse og punktert lunge i november i fjor. Det ble satt inn dren og kompressor, men bakterieinfeksjonen hadde satt seg godt fast. Han ble flyttet til Ullevål sykehus og etter hvert operert.

– Da jeg ble utskrevet, var jeg så elendig at jeg knapt kunne reise meg fra stolen. Det tok lang tid før jeg kunne bevege meg fra stua og inn på kjøkkenet på egen hånd. Det er snålt å tenke på i dag, men det er skjøre sanning, fortalte Håkon Torp da Fysioterapeuten var på besøk.

Konseptet «Virtual Ward» ble først utviklet av Croydon Primary Care Trust i Sør-London, og er nå i bruk i flere NHS-regioner i England. Bakgrunnen var – selvsagt – at NHS skulle spare penger. Pasientene skulle ut av sykehuset så fort som mulig. Samhandlingsreformen her hjemme har hatt lignende mål. Mest mulig behandling i hjemkommunene.

Det er en kjent sak at en del kommuner ikke har et godt nok tilbud til disse pasientene. Samtidig skjer det mye godt utviklingsarbeid rundt om i landet. Den virtuelle avdelingen i Eidsberg kommune er et godt eksempel på det.

Håkon Torp er langt på vei den samme gamle som før han ble syk.  Og han er sjeleglad for at han fikk være pasient i den virtuelle avdelingen. Eidsberg viderefører prosjektet i samarbeid med nabokommunen Askim, men om det overlever budsjettrunder lenger fram i tid gjenstår å se.

Det er stort behov for utvikling av gode og sammenhengende helse- og rehabiliteringstjenester, ikke minst for de eldste og mest sårbare pasientgruppene. 2015 har også vært et valgår, der de politiske partiene igjen har fokusert på helse- og omsorgstjenester for eldre.

– Men de aller eldste, og særlig de med sterkt redusert fysisk funksjon etter slag, lårhalsbrudd og skader, hører ikke en gang med blant de gruppene som media og politikere snakker så flott om, skriver Mette Sveram og Kirsten Sandborg i et innlegg på side 21.

Bent Høie har flere ganger sagt at hans overordnede prosjekt som helse- og omsorgsminister er å skape «pasientens helsetjeneste». Klarer vi også å skape en helsetjeneste for de eldre – og de eldste blant oss?

Mye er usikkert. Derfor føles det bra å lese om Håkon.