Skippertakstrening for god (nok) helse

Langt fra alle nordmenn etterlever Helsedirektoratets anbefalte «30 om dagen». Med tanke på livslengde, viser det seg i alle fall at det å trene kun i helgene er bedre enn å la være å trene. 

Publisert Sist oppdatert

Disse resultatene er kanskje ikke så overraskende, men britiske forskere har sett på spørreskjemaer fra perioden 1994–2012 (Health Survey for England and Scottish Health Survey), der briter har svart på spørsmål om blant annet trening og aktivitetsnivå. Forskerne hadde tilgang på data fra 63.591 personer over 40 år, og datamaterialet ble satt i sammenheng med dødsårsaker (mortality records) for de 8.802 personene som døde i tiden som fulgte. Datamaterialet ble analysert i 2016.

Aktiv helg gir mindre sykdom

Det viste seg blant annet at for de som trente 2,5 timer moderat eller 75 minutter intensivt fordelt på en til to økter i helgene, i studien kalt «Weekend Warriors», var risikoen 30 prosent lavere for å dø enn for inaktive voksne.

Det tilsvarende tallet for hjertesykdommer var 40 prosent, og for ulike krefttyper 18 prosent.

-Treningsfrekvens ser ikke ut til å bety så mye for å redusere risikoen for sykdommer, så lenge man trener nok. Men det aller beste er nok å trene regelmessig” skriver Gary O’Donovan, en av artikkelforfatterne.

Svakheter ved studien

Studiens resultater må sees i lys av forskningsmetodikken (spørreskjemaundersøkelse) og dens svakheter. Forskerne presiserer derfor at en lignende studie der all trening overvåkes ville gitt betydelig sikrere resultater, men som samtidig ville vært både omfattende og dertil kostbar å gjennomføre.

For ordens skyld: Helsedirektoratet anbefaler 30 minutter daglig aktivitet med moderat til høy intensitet.  

Kilde: O’Donovan G, Lee IM, Hamer M, Stamatakis E. Association of ”Weekend Warrior” and other leisure time physical activity patterns with risks for all-cause, cardiovascular disease, and cancer mortality. JAMA Intern Med 2017;177(3): 335-342