Fysioterapi til for tidlig fødte barn

Doktorgradssammendrag i Fysioterapeuten 9/2017. 

Tordis Ustad, spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi MNFF, ph.d., Klinikk for kliniske servicefunksjoner, St. Olavs hospital, Trondheim Universitetssykehus og NTNU, Det medisinske Fakultet, Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer. 

Veiledere: Spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi MNFF, ph.d. og førsteamanuensis Kari Anne Indredavik Evensen, NTNU (hovedveileder), professor Jorunn Helbostad og professor Lone Jørgensen. 

Originaltittel: Physiotherapy in infants born preterm; Measurement tools for assessing motor function in infancy and a randomised controlled trial of early intervention to optimise motor function.

Les sammendraget i Fysioterapeuten eblad