Velg mellom offentlig og privat rehabilitering

Alle pasienter som har rett til rehabilitering, kan nå velge fritt mellom offentlige og private rehabiliteringsinstitusjoner.

Publisert

Forutsetningen er at institusjonen har avtale med regionale helseforetak, ifølge Helse- og omsorgsdepartementet.

Pasienter med behov for rehabilitering kan velge mellom offentlige og private aktører på nettsiden Velg behandlingssted.

– Vi fortsetter å styrke pasientenes rettigheter og valgfrihet. Retten til å velge hvilken institusjon du ønsker å få rehabilitering på, bidrar til bedre utnyttelse av ressursene og kortere ventetid, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Behandlingsvalget er allerede på plass en rekke steder i landet, og gjøres nå tilgjengelig for alle.