Fysioterapeut Rigmor Noer.
Fysioterapeut Rigmor Noer.

Fikk Kongens fortjenstmedalje – hviler ikke på laurbærene

Hun bygde opp en fysioterapiavdeling ved Kongsvinger sykehus, startet kurs for fødende samt spesialiserte seg på brystkreft- og inkontinenspasienter. Nå har Rigmor Noer fått Kongens fortjenstmedalje.

Publisert

77-åringen står på farten, da Fysioterapeuten får kontakt. Hun skal til sykehjemmet i bygda. Sammen med hunden Eira, skal hun gå tur med personer med demens.

-Det var selvsagt utrolig hyggelig å få Kongens fortjenstmedalje. Helt uventet og svært gledelig. Men jeg setter meg ikke i sofaen av den grunn. Turene med demente har både jeg og de glede av, sier Noer.

Statsforvalter Knut Storberget overrakte Kongens fortjensmedalje til Rigmor Noer.
Statsforvalter Knut Storberget overrakte Kongens fortjensmedalje til Rigmor Noer.

Utdannet i 1965

Hun var ferdig fysioterapeut i 1965, og jobbet de første årene med revmatikere.

I 1970 fikk hun jobb ved Fysikalsk avdeling på Kongsvinger sykehus, hvor det i starten var 1-2 fysioterapeutstillinger. Fra 1976 ble Noer leder ved avdelingen, og da hun sluttet i 2011 hadde den 12 ansatte.

- Jeg har vært spesielt opptatt av kvinnehelse og rehabilitering, både i mitt yrkesaktive liv og også på fritiden. Jeg har samtidig sørget for at vi har hatt ansatte med ulike kompetanser i avdelingen. Det har vært viktig og gjort at vi har blitt et godt team, sier Noer.

Utenfor jobb bruke hun også kompetansen og har blant annet holdt en rekke kurs og foredrag for ulike organisasjoner. Hun har vært med å lage fødselsfilm og bok om fødselsforberedelser på 1980-tallet. Hun har vært Soroptimist, sunget i kor og vært speider. Da hun gikk av med pensjon, var det med en avtale om å kunne jobbe noe fortsatt.

-Jeg grudde meg faktisk til å gå av med pensjon. Jobben har betydd mye for meg, og det har vært godt å ha kontakt med arbeidsplassen siden jeg ble pensjonist, sier Noer.

Kronet med medalje

Jobben har åpenbart mange satt pris på, og nå er den og hennes frivillige innsats kronet med Kongens fortjenstmedalje.

For å få utmerkelsen, kreves det at du har hatt et samfunnsengasjement utover ordinært arbeid. Det krever at du har gjort noe ekstraordinært; noe mer enn det som forventes av oss.

- Jeg er usikker på hva som har motivert meg, men jeg har utvilsomt fått motivasjon ved å se resultater, sier Noer.

Har ufaglært besøkshund

Rigmor Noer og hunden Eira går jevnlig turer med personer med demens.
Rigmor Noer og hunden Eira går jevnlig turer med personer med demens.

Det motiverer henne fortsatt. 1-2 ganger i uken er hun på det lokale sykehjemmet sammen med hunden Eira. En hund Noer betegner som ufaglært besøkshund.

- Selv om mange av de med demens ikke husker at jeg har vært der, har de stor glede av turene og samværet med hunden. I disse dager tar jeg alle smittevernregler, så vi klarer oss bra, sier Noer.

I sin tale til Noer, la Statsforvalter Knut Storberget vekt på Noers engasjement.

Vil oppdatere seg på kneskader før hun møter Kongen

Snart skal Noer besøke Kongen. Før hun drar dit, har hun tenkt å oppdatere seg på kneskader.

-Jeg har hørt at Kongen har kneproblemer. Jeg må derfor være godt forberedt, i tilfelle han spør om behandling av knær, sier Noer.

Dette sa Storberget i sin tale

Rigmor Noer har gjennom sitt mangeårige virke som fysioterapeut, sitt store engasjement og sin gjennomføringsevne virkelig satt sitt preg på utviklingen av helsetjenesten i Kongsvinger.

Hun har gjort en usedvanlig stor innsats over lengre tid i yrkeslivet og gjennom frivillig samfunnsnyttig arbeid. Dette har hun gjort med stort engasjement og hun har i stor grad bidratt til positivitet dit hun kommer. Hun har lagt ned en betydelig innsats særlig når det gjelder fysioterapi innenfor kreftomsorgen og hun har gitt et betydelig bidrag til utviklingen av en mor/barn vennlig fødeavdeling i samarbeid med annet helsepersonell.

Sine medarbeidere har hun løftet fram i faglig utvikling, motivert til godt arbeidsmiljø og omsorg for hverandre. Hun er svært interessert i ny kunnskap på mange felt og vist uegennyttig innsats og stor gjennomføringsevne når det gjelder de prosjektene hun brenner for. Hun er nyskapende med stor arbeidskapasitet og tilstedeværelse. Engasjert på mange områder i forskjellige livsfaser til glede for så mange mennesker. Demensomsorgen er hun spesielt opptatt av. Dette er det noen som har sagt om deg, Rigmor, og etter å ha lest litt om deg, så er jeg rimelig sikker på at dette er sant

«Rigmor er hel ved», «Du kan stole på Rigmor», «Rigmor er et samfunnsengasjert menneske som vil alle vel». «Hun har brukt tid på å hjelpe folk i bygda som har hatt behov for det, og vært til stede når det røyner på for venner og naboer gjennom et langt liv». «Rigmor er ei ekte nabokjerring». Rigmor har stor omsorg for sine medmennesker og er opptatt av at vi skal ha et godt samfunn å leve i. Rigmors innsats har ligget betydelig over det normale og hennes livsinnsats kan stå som eksempel for andre. Hun er et forbilde for yngre generasjoner.

HM Kongen deler denne oppfatningen og har bestemt at du Rigmor Noer skal tildeles Kongens fortjenstmedalje.