Bredde(para)idrett?

Bør paraidrett implementeres i utdanningsplanen og gjøres mer synlig blant fysioterapistudenter? - Paraidrett er et begrep som bør og kan omfatte mange, skriver Vilde Holmberg Dalen Aas i FYSIO.

Publisert Sist oppdatert

Paraidrett er definert som idrett for personer med en funksjonsnedsettelse. Det er «para»lell til idretter for funksjonsfriske atleter, med tilpasset utstyr eller regler for å gjøre idretten morsom og tilgjengelig for alle.

For mange er paraidretten et ganske så ukjent område. Heldigvis har vi fantastiske representanter som blant annet Jesper Saltvik Pedersen og Birgitt Skarstein. Alle er sterke utøvere samtidig som de har gitt paraidretten et ansikt, noe som har vært sårt nødvendig. Stiftelsen VI skal også hylles for å bidra til at paraidretten er blitt en verden flere har kjennskap til da den har eksistert lenge uten oppmerksomheten den er verdig.  «Det er ikke et oss og dem – det er et VI» lyder slagordet, og det er lite man kan si seg uenig i. Likevel er jeg redd den økte oppmerksomheten tilknyttet toppidrettsheltene, maler et bilde som samsvarer lite med situasjonen størstedelen av paraidretten befinner seg i per nå.

«Paraidrett – er ikke det det samme som Paralympics?»

En utfordring i paraidretten er begrepsavklaringen. Breddeidrett er et velkjent tilbud for mannen på gata som har spilt fotball på lilleputtlaget i barneåra, lacrosse på studentidrettslaget og innebandy med bedriftslaget. Toppidretten knyttes derimot til idrettsheltene vi holder et øye med i sosiale medier og studiekameraten som får særplass grunnet satsning i sin idrett. Det er imidlertid ingenting som heter "bredde-paraidrett" eller "topp-paraidrett" - vi har kun paraidrett å forholde oss til.

Studieåret 2019 går mot slutten, og månedene flyr av gårde i kjent stil når de fylles med et intensivt, og riktig nok kanonbra, FYSIO-liv. Det var i april denne våren at det nyvalgte FYSIO Norge-styret, bestående av to representanter fra de fem lokallagene i landet, skulle konkretiserte noen mål for hva vi ønsket å rette vårt fokus mot i styreperioden. Her meldte en nykommer sin ankomst, noe som har fått flere til å klø seg i bakhodet.

«Implementere paraidrett i utdanningsplanen og gjøre den mer synlig blant fysioterapistudenter.»

Elevene slår armene i kors med tanken på mer pensum og lærerne gisper over å skulle implementere noe ukjent på studieplanen. Har vi ikke akkurat diskutert hvordan vi har for mye på agendaen til å ha kun tre små år på skolebenken?

Paraidrett – ER det egentlig det samme som paralympics?

I tillegg til å være leder av FYSIO Norge sitter jeg som leder av det som kalles NTNUI Paraidrett; et utvalg ved NTNU sitt studentidrettslag. Under et foredrag for fysioterapistudentene i Trondheim ble alle som hadde prøvd en paraidrett bedt om å rekke opp hånden. Omtrent seks personer av nærmere førti strakk seg i været med eksempler som piggski, rullestolbasket og goalball. Samtidig hadde over halvparten måtte trene seg opp etter skade og samtlige i rommet hatt obligatorisk instruksjon hele førstesemester for ulike bevegelsesgrupper med fokus på tilrettelagt aktivitet i Trondheim. Er det fortsatt kun seks personer som har prøvd paraidrett i denne gruppen?

Paraidrett er som allerede nevnt; idrett for personer med en funksjonsnedsettelse. Tidligere ble begrepet funksjonshemmede tatt i bruk, men det erkjennes at en person kan ha en funksjonsnedsettelse uten å være funksjonshemmet av den grunn. En funksjonsnedsettelse kan være likeså unik som individet som bærer på den, og kan både oppleves og håndteres ulikt etter hvem vedkommende er. Synlige, usynlige, medfødte og ervervede, kroniske eller midlertidige. Paraidrett er dermed all bevegelse, trening og idrett tilrettelagt for individets funksjonsnedsettelse uavhengig av hvordan den utarter seg eller oppleves.

Paraidrett er rett og slett den bredeste formen for breddeidrett hvor absolutt alle - uavhengig av utgangspunkt - får mulighet til å være i bevegelse gjennom en organisert aktivitet.

Det er opptreningen etter ankelovertråkket, eldretrimmen på torsdagene, svimmelhetstimene på sykehuset og chairobics i gymsalen, men det er også pararoingen med Birgitt i front og sit-ski i alpinbakken med Jesper. Målet om å implementere paraidrett på studieplanen involverer ikke å ha eget fag om feltet. Det handler om å praktisere fysioterapien med en visshet om dets tilknytning til paraidretten og anvende begrepet som en naturlig del av fysioterapihverdagen. Det inkluderer å ha kjennskap til at det finnes mange lavterskel tilbud i din kommune som kan benyttes som en del av opptreningen, rehabiliteringen eller gjenvinning av bevegelsesgleden.

Dette innlegget kommer derfor som en utfordring og en oppfordring. Ta tak i FYSIO Norge sitt mål om å implementere paraidrettsbegrepet, heriblant å fortsette arbeidet med å spre en positiv holdning til aktivitet, og slå et slag for folkehelsen. Ha imidlertid i bakhodet at et spekter av ulike aktivitetstilbud venter bak begrepet «paraidrett», hvor det er en lavterskel arena for bevegelse egnet både de som trenger og de som vil. Ei heller trenger man en funksjonsnedsettelse for å delta i et paraidrettstilbud. Kanskje neste oppfølgingssamtale skal gjennomføres på rullestolrugbybanen eller hver deres piggkjelke? 

Vilde Holmberg Dalen Aas, 3.klassestudent FYSIO Trondheim. Leder FYSIO Norge & Leder NTNUI Paraidrett.