Arbeidsrettet rehabilitering: egenvurdering av arbeidsdeltakelse

Doktorgradssammendrag i Fysioterapeuten 3/2016.

Tore Norendal Braathen, fysioterapeut, Ph.D. Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet, Institutt for helse og samfunn, Avdeling for samfunnsmedisin. Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsrettet rehabilitering. Høgskolen i Sørøst-Norge (Nåværende arbeidsgiver).

Veiledere: Professor, Dr.med. Gunnar Tellnes, Universitetet i Oslo (hovedveileder), Dr.med. Søren Brage, Arbeids- og velferdsdirektoratet og Ph.D. Monica Eftedal, Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsrettet rehabilitering. 

Originaltittel: What works in occupational rehabilitation?  – Measurements and perceptions of RTW in Norway.

Les artikkelen i vårt eblad