robot Sunnaas

Robotene er her, men har ikke tatt over

Det er en krevende øvelse å bane vei for robotikk i opptrening av pasienter. Les om erfaringene fra Sunnaas sykehus i reportasjen i Fysioterapeuten eblad

Tema