Stillingsinformasjon

Annonsør: Haugesund kommune

Søknadsfrist: 20.09 2019

Haugesund_logo

80% driftshjemmel – overdragelse i form av nedtrapping

Det blir fra 01.12.19 ledig 80% driftstilskudd ved Institutt for psykomotorisk fysioterapi, Breidablikgaten 149 i Haugesund etter følgende nedtrappingsplan:

40% per 01.12.19 og resterende 40% innen 01.12.2022

Overdragelsen av hjemmel skjer i henhold til ASA 4313 punkt 9, og tildeling vil skje på de vilkår som fremgår av ASA 4313 punkt 6.2. 

Vi søker fysioterapeut med bred kompetanse og erfaring innen fysioterapi, fortrinnsvis med spesialkompetanse psykomotorikk. Instituttet har siden 1989 vært drevet med hovedvekt på psykomotorikk. Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Norsk autorisasjon som fysioterapeut er nødvendig, likeledes gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig. 

Gyldig politiattest må fremlegges, jamfør Lov om Helsepersonell §20A.

Praksisen skal drives i henhold til Lov om helsetjenesten i kommunene og annen relevant helselovgivning og på de vilkår som fremgår av ASA 4313 slik den til enhver tid lyder. 

Haugesund kommune har opprettet samarbeidsutvalg for fysioterapeuter, og jobber for felles forståelse og praksis i fagutøvelsen. Haugesund kommune har driftsavtale med 22 fysioterapeuter med til sammen 20,35 avtalehjemler. 

For nærmere opplysninger ta kontakt med Institutt for psykomotorisk fysioterapi ved Ingeborg Meling, telefon 478 56 512, eller konst. Seksjonsleder i Fysio- og ergoterapitjenesten Lise Lund Nygaard, telefon 52 74 40 90/954 73 923.

Skriftlig søknad vedlagt CV og kopi av autorisasjon sendes: Haugesund kommune v/ Fysio- og ergoterapitjenesten, Postboks 2160, 5504 Haugesund. 

Eller på e-post: lise.lund.nygaard@haugesund.kommune.no

Merk søknaden med: Sak 19/5326

Søknadsfrist: 20.09.19

Hjemmeside:

https://www.haugesund.kommune.no

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten