Stillingsinformasjon

Annonsør: Haugesund kommune

Søknadsfrist: 20.09 2019

Haugesund_logo

100% driftstilskudd som fysioterapeut ved Fysioterapisenteret Haugesund

Det blir fra 01.01.2020 ledig 100% driftstilskudd ved Fysioterapisenteret Haugesund. Det er per i dag 2x100% driftstilskudd ved instituttet, hvorav det ene nå er ledig. 

Vi søker fysioterapeut med kompetanse og erfaring innen nevrologi og muskel- og skjelett. Det er en forutsetning med erfaring fra og interesse for rehabilitering og treningsbasert behandling. 

De privatpraktiserende fysioterapeutene må ved behov påta seg hjemmebehandling og hjelpemiddelformidling av enklere hjelpemidler der dette inngår som et naturlig del av behandlingsforløpet. 

Det er ønskelig med erfaring og interesse for drift av privat praksis. Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Norsk autorisasjon som fysioterapeut er nødvendig, likeledes gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig. Gyldig politiattest må fremlegges, jamfør Lov om helsepersonell §20A. 

Praksisen skal drives i henhold til Lov om helsetjenester i kommunen og annen relevant helselovgivning og på de vilkår som fremgår av ASA 4313 slik den til enhver tid lyder. 

Haugesund kommune har opprettet samarbeidsutvalg for fysioterapeuter, og jobber for en felles forståelse og praksis i fagutøvelsen. Haugesund kommune har driftsavtale med 22 fysioterapeuter med til sammen 20,35 driftshjemler. 

Instituttet ligger i Haugesund sentrum og har 3-4 behandlingsrom og 2 treningsrom med trenings- og rehabiliteringsutstyr. Det er muligheter for slyngetrening og gruppetrening. Instituttet har også utstyr til trykkbølgebehandling og diagnostisk ultralyd. Fysioterapeutene bruker Physica journalsystem og er koblet til Norsk Helsenett.

For nærmere opplysninger ta kontakt med:

Fysioterapisenteret ved Jon Bjarne Hope eller Bjørn Egil Notland, telefon 52 72 86 72, 90809682 eller 91393584,eller e-post fysioterapisenteret@gmail.com  

Seksjonsleder for fysio- og ergoterapitjenesten Lise Lund Nygaard, telefon 52 74 40 90/954 73 923.

Helsesjef Tone B. Steinsvåg, telefon 52 74 41 11

Skriftlig søknad vedlagt CV og kopi av autorisasjon sendes: Haugesund kommune v/fysio- og ergoterapitjenesten, Postboks 2160, 5504 Haugesund. 

Eller på e-post: lise.lund.nygaard@haugesund.kommune.no

Merk søknaden med: 19/5330

Søknadsfrist: 20.09.19

Hjemmeside:

https://www.haugesund.kommune.no

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten