Stillingsinformasjon

Annonsør: Bergen kommune

Søknadsfrist: 23.06 2019

Bergen_kommune

Enhetsleder Habiliterings- og rehabiliteringstjenesten i Fana og Ytrebygda

2. gangs utlysning
Etat for helsetjenester, Bergen kommune

Etat for helsetjenester har et bredt fagfelt av tjenester og består av helsevern, smittevern, legevakt, øyeblikkelig hjelp, legetjeneste, habiliterings- og rehabiliteringstjeneste, fengselshelsetjeneste og kontor for skjenkesaker. Habiliterings- og rehabiliteringstjenesten er delt i 4 resultatenheter der Habiliterings- og rehabiliteringstjenesten i Fana og Ytrebygda er en av disse. Enheten har i dag nye og godt tilpassede lokaler til alle 38 ansatte som er fordelt på fysioterapi, ergoterapi, innsatsteam rehabilitering og merkantile funksjoner.
Tjenesten har ansvar for habilitering, rehabilitering, behandling og forebyggende tiltak til barn, voksne og eldre. Tjenesten yter tjenester i brukers hjem, poliklinisk, på kommunale helseinstitusjoner, i barnehage og skole. Kommunens helse- og omsorgstjenester er i stor omstilling og har for tiden flere spennende utviklings- og forskningsprosjekt.
Enhetsleder er en del av etatsdirektørens ledergruppe. Tre gruppeledere inngår i enhetsleders team. Habiliterings- og rehabiliteringstjenesten vurderes omorganisert, og dette kan medføre endringer for lederne. Bakgrunn for utlysning: enhetsleder går av med pensjon.

Arbeidsoppgaver
  • Enhetsleder har fag-, personal- og økonomiansvar i sin resultatenhet. Enhetsleder deltar i etatsdirektørens ledergruppe der det arbeides systematisk for å utvikle og kvalitetssikre habiliterings- og rehabiliteringstjenesten i tråd med kommunens mål. Enhetsleder rapporterer til etatsdirektør.
Kvalifikasjoner
  • Offentlig godkjent fysioterapeut eller ergoterapeut med bred faglig erfaring og god kjennskap til fagfeltet og kommunehelsetjenesten. Det er krav om videreutdanning innenfor administrasjon og ledelse - og/eller relevant ledelseserfaring. Søker må beherske godt norsk skriftlig og muntlig.
Personlige egenskaper
  • Vi er på jakt etter en søker med lederegenskaper. Søker må kunne arbeide selvstendig og i team. Søker må kunne bidra til utvikling av tjenesten og evne til å se og ta tak i utfordringer. Det er viktig å ha god arbeidskapasitet og gode kommunikasjons- og samarbeidsevner også på tvers av tjenestene. Søker må ha interesse for og evne til nytenkning og må kunne motivere og inspirere medarbeiderne til å jobbe mot felles mål, og stimulere til å skape et godt miljø.
  • Egnethet vil bli vektlagt.
Vi tilbyr
  • Et engasjert arbeidsmiljø. Høyt faglig nivå. Gode muligheter til faglig og personlig utvikling. Lønn etter avtale.

Arbeidssted

  • Søråhøgda 9, 5235 Rådal

Kontaktinformasjon

  • Birgit Gran, enhetsleder, 95808531
  • Brita Øygard, direktør, 47622199

Webcruiter-ID: 4088012474Søknadsfrist: 23. juni 2019

Søk på stillingen her.

Bergen kommune søker motiverte medarbeidere som er kompetente, åpne, pålitelige og samfunnsengasjerte. Kvalitet i tjenestene skapes gjennom godt arbeidsmiljø og mangfold blant ansatte.

Hjemmeside:

https://www.bergen.kommune.no