Stillingsinformasjon

Annonsør: Risør kommune

Søknadsfrist: 22.09 2019

Risor_kunstby_logo

100% avtalehjemmel Fysioterapeut

Ved Risør fysikalske institutt og manuell terapi er det ledig 100 % avtalehjemmel for autorisert fysioterapeut. Hjemmelen er en av fire på instituttet, og tiltredelse er så raskt som mulig. 

Risør kommune har tilsammen 7,3 fysioterapiårsverk, hvorav 4 er organisert med avtalehjemmel knyttet til Risør fysikalske institutt og manuell terapi. Blant fysioterapeutene i praksisen er en manuell terapeut, og ellers har alle tre tilleggsutdannelser innenfor områdene kognitiv terapi, komplett fysikalsk lymfødembehandling, klinisk nevrologisk fysioterapi, psykomotorisk fysioterapi og medisinsk akupunktur. 

Instituttet er beliggende sentralt i Risør sentrum. Risør kommune har utfordringer knyttet til folkehelse og fremtidig demografi, blant annet relativt størst befolkningsvekst forventet i gruppene innvandrere og eldre. Det er sentralt med et tett og godt samarbeid med øvrige helseaktører i Risør, samt en samforståelse knyttet til fremtidige utfordringer.   
  
Tildeling av hjemmel vil skje iht. ASA 4313, og praksisen skal drives i henhold til relevant helselovgivning og på de vilkår som fremgår av ASA 4313 slik den til enhver tid lyder. Søker må være villig til å kjøpe seg inn i Risør fysikalske institutt og manuell terapi.

Arbeidsoppgaver
 • Klinisk arbeid
 • Aktivt å bidra til videre utvikling av fysioterapitjenesten i kommunen
 • Oppfølging av pasientene på arenaer som er nødvendig for god og helhetlig behandling
 • Ved behov og i tråd med nærmere retningslinjer gitt i ASA 4313, kan kommunen stille krav om at inntil 20 % av avtalt tid rettes mot kommunes udekkede behov  
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som fysioterapeut
 • Gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper samt kjennskap til norsk helsevesen 
 • Klinisk erfaring og kompetanse innen allmenn fysioterapi, herunder kompetanse til å jobbe med en bred og varierende pasientgruppe med tanke på alder og diagnoser
 • Faglig oppdatert og vilje til å utvikle seg som fysioterapeut
 • Evne til å samhandle og kunne jobbe tverrfaglig og løsningsorientert i team er avgjørende 
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Erfaring og ferdigheter til å drifte en privat praksis
 • Vilje og evne til å videreutvikle instituttet og den totale fysioterapitjenesten i Risør kommune
 • God teknisk innsikt og ferdigheter innenfor IKT                 
Vi tilbyr
 • Ryddige avtaleforhold
 • Flotte kollegaer med god kompetanse og fokus på fag- og tjenesteutvikling 
 • En spennende arbeidshverdag i en kommune med utfordringer knyttet til demografi og folkehelse

Annet 

 • Politiattest må framlegges ved ansettelse 
 • Førerkort klasse B  

Kontaktinformasjon

 • Tone Hege Høglund, Risør fysikalske institutt, selvstendig næringsdrivende fysioterapeut, tlf. 37 15 10 95, 909 06 149
 • Bjørn Haugersveen, Risør kommune, Enhetsleder Helse, tlf. 911 31 590

Søknadsfrist: 22.09.19.

Søk på stillingen her.

Risør kommunes verdier er løsningsorientert, trygghet, åpenhet og likeverd. Disse står sentralt i vårt daglige virke som ansatte i Risør kommune. Kan du identifisere deg med disse verdiene kan du være den rette til å være med på vårt lag!

“Den hvite by ved Skagerrak” – en sann perle på Sørlandet omgitt av blått hav, fjorder og fjell, holmer og skjær. I tillegg blir du så heldig å få arbeide og gjerne bo i Trehusbyen Risør med stor fokus på bygnings- og miljøvern og ikke minst Kulturbyen Risør som er kjent for sine gallerier, dyktige kunsthåndverkere og et rikt kulturliv. Risør har blitt kåret til Norges kulturkommune 2015.

Hos oss finner du dyktige kollegaer, en løsningsorientert kultur, et trivelig arbeidsmiljø og muligheter for faglig og personlig utvikling. Vi ønsker oss engasjerte, energiske og kreative medarbeidere som hjelper oss med å utvikle og forbedre både tjenestetilbudet til våre innbyggere og vår egen organisasjon.

Hjemmeside:

https://www.risor.kommune.no

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten