Stillingsinformasjon

Annonsør: Arendal kommune

Søknadsfrist: 07.06 2020

Arendal_kommune

Vikariat 80% avtalehjemmel for manuellterapeut

Arendal kommune har ledig vikariat i 80% avtalehjemmel for manuellterapeut grunnet svangerskapspermisjon. Avtalehjemmelen er knyttet til Pollen fysioterapi. Instituttet har tre avtalehjemler fordelt på fire fysioterapeuter. Av de gjenværende fysioterapeutene er det to med allmenn fysioterapikompetanse og en med master i nevrologi. 

Klinikken disponerer 200 m2 i helt nye lokaler midt i Arendal sentrum. 70 m2 treningsrom, to garderober, kontor, venterom og 6 behandlingsrom. 

I samme bygning som instituttet er det 6 leger og 2 psykologer. Stort p- hus over gaten og kort vei til lokalbåthavn og busstasjon. God pasienttilgang i en klinikk med høy aktivitet. 

Arbeidsoppgaver

 • Manuellterapi; individuelt og i grupper 
 • Aktiv tilnærming til pasienter 
 • Helhetlig tenking i møte med pasienter 
 • Veiledning til egenmestring og fysisk aktivitet 
 • Hjemmebehandling må påberegnes 
 • Drive kunnskapsbasert praksis i tråd med planer, prioriteringer og utfordringer i den kommunale helsetjenesten 
 • Tett samarbeid med spesialisthelsetjenesten og den øvrige kommunehelsetjenesten 
 • Bidra til utvikling av fysioterapitjenesten i kommunen 
 • Praksis skal drives i henhold til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. og annen relevant helselovgivning, og på de vilkår som fremgår av ASA 4313, slik den til enhver tid lyder. 

Kvalifikasjoner

Arendal kommune har fokus på tjenesteutvikling og samhandling for å møte utfordringene i helsetjenestene i tiden fremover. Det forventes derfor at aktuelle kandidater gjør særlig godt rede for sin samlede erfaring og kompetanse, faglige interesseområder og samarbeidsevner. Aktuelle kandidater må kunne beskrive dette i sin søknad, som danner utgangspunkt for en første sortering av søkerne. 

 • Norsk autorisasjon som Fysioterapeut 
 • Manuellterapeut med sykmelding-, rekvisisjon- og henvisningsrett og rett til å utløse takst for manuellterapi (A8). Ved mangel av søknader fra manuellterapeuter kan fysioterapeuter som ikke er manuellterapeuter vurderes 
 • Bred erfaring og kunnskap innen allmenn fysioterapi og manuellterapi 
 • God kjennskap til det norske helsevesenet 
 • Fordel med variert erfaring fra forskjellige pasientgrupper 
 • Kunne vise til kontinuerlig aktivitet innen faglig utvikling 
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne 
 • Grunnleggende IKT- kunnskaper 
 • Evne til å drive privat fysioterapipraksis med avtalehjemmel 

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 
 • Engasjert og serviceinnstilt 
 • Fleksibel og løsningsorientert 
 • Evne til refleksjon rundt egen rolle som fysioterapeut og ansvarsområder, samhandling og pasientforløp 
 • Initiativ til faglig oppdatering og utvikling 

Tildeling av vikariatet for avtalehjemmelen vil skje på de vilkår som fremgår av ASA 4313. Alle søkere må legge ved relevante vitnemål, referanser og HPR- nr. Ved tildeling kreves det politiattest i henhold til helse- og omsorgstjenestelovens § 5-4. 

Ved tildeling av vikariatet vil det bli lagt vekt på faglige kvalifikasjoner, evne til å drive privat fysioterapipraksis og personlig egnethet. 

Søknadsfrist: 07.06.20

Varighet: Vikariatet er ledig fra 01.09.20 til 30.06.21. 

Søknad sendes via vårt elektroniske søknadsskjema

Søk på stillingen her 

Kontaktpersoner

Arendal kommune

Ina Standal, ansvarlig for selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter,
tlf. 917 93 627.

Nina Evensen Smith, enhetsleder koordinerende enhet, tlf. 950 42 226. 

Pollen fysioterapi

Anne Marie Meyer- Myklestad, Manuellterapeut, kontaktperson for instituttet,
tlf 481 82 738.

Hjemmeside:

https://www.arendal.kommune.no

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten