Stillingsinformasjon

Annonsør: Vestby kommune

Søknadsfrist: 06.06 2019

Vestby_kommune_ny

100% driftsavtale fysioterapi

Vestby kommune har ledig vikariat til 100% driftsavtale fysioterapi fra 01.07.2019 til 30.06.2020

Driftsavtalen er tilknyttet Vestby fysikalske institutt AS. Instituttet har totalt 6 fysioterapeuter med 5,82 avtalehjemler. Instituttet har 5,82 avtalehjemler fordelt på 6 fysioterapeuter (2 manuellterapeuter, 1 spesialist i psykomotorisk fysioterapi, 1 psykomotorisk fysioterapeut uten takst kompetanse og 2 allmenne fysioterapeuter).

I tråd med bestemmelsene i hht. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 vil det bli avkrevd politiattest av den som blir tildelt avtalen.  Som et virkemiddel for å nå målene i samhandlingsreformen, har Vestby kommune og fysioterapeutene i samarbeid utarbeidet en prioriteringsliste, som det forventes at det tas utgangspunkt i.      

Arbeidsoppgaver;

 • Utførelse av fysioterapivirksomhet med kompetanse på muskel/skjelett og livsbelastende plager samt opptrening etter skader og sykdom. 
 • Drive fysioterapivirksomhet i henhold til avtaleverk, lover og forskrifter og som en del av Vestby kommunes samlede fysioterapitjenester. 
 • Drive kunnskapsbasert fysioterapi. 
 • Fokus på allmenn fysioterapi med behandling og rehabilitering i hele livsløpet og på alle arenaer. 

Dine kvalifikasjoner;

 • Fysioterapeut med norsk autorisasjon   
 • Søker må dokumentere gode norsk kunnskaper, muntlig og skriftlig  
 • Erfaring fra privat praksis
 • Bred erfaring og kunnskap innen allmenn fysioterapi
 • Ønskelig med kunnskap og erfaring innen ortopedi og reumatologi 
 • Ønskelig med erfaring fra og interesse for å holde gruppetimer   

Personlige egenskaper;

 • Du må ha gode kommunikasjons – og samarbeidsevner og stor arbeidskapasitet
 • Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet 
 • Vi ønsker en fleksibel, selvstendig og samarbeidsvillig fysioterapeut 
 • Evne til å være løsningsorientert og yte god service 
 • Lojal mot vedtatte planer og avtaler   
 • Redelig, engasjert og nytenkende   

Andre opplysninger;

 • Tildeling av vikariatet vil skje i henhold til gjeldende ASA 4313. Tildelingsprosessen skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, regler og tariffavtaler.
 • Kjennskap til helselovgivning og EPJ 

Søknaden må sendes via elektronisk søknadsskjema. Dette gjelder også vedlegg.       

For mer informasjon ta kontakt med:  

Enhetsleder for fysioterapitjenesten i Vestby kommune:
André Børnes tel. 982 03 516.  

Vestby fysikalske institutt AS, Elin Røkke  tel. 977 59 630.

Søknadsfrist: 06.06.2019

Søk på stillingen her.

Hjemmeside:

https://www.vestby.kommune.no