Stillingsinformasjon

Annonsør: Ullern Fysioterapi

UllernFysioterapi

Ledig plass for fysioterapeut ved Ullern fysioterapi

Vi blir fra 01.01.2020 bare to på et institutt hvor vi har vært tre, så vi har god plass for en ny medarbeider. 

Du kan jobbe heltid eller deltid og får et eget behandlingsrom, og i tillegg har vi en stor treningssal. De er lett adkomst, og vi har en egen stor parkeringsplass.

Hovedvekten av pasientene er innen ortopedi og rehabilitering.

Dessverre ingen driftsavtale, men en del etterspørsel fra personer med helseforsikring, og stor pasienttilgang til dags dato.

Ta gjerne kontakt:

Pål E. Guttormsen, spesialist i ortopedi og rehabilitering, mobil 957 34 904, epost: pal.guttormsen@vikenfiber.no 

Kari Kvitrud, spesialist i manuell terapi, mobil 911 986 51, epost: kkvitrud@gmail.com 

Nyheter

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten