Stillingsinformasjon

Annonsør: Lovisenberg Diakonale Sykehus

Søknadsfrist: 01.05 2019

LDS_logo_300dpi

Fysioterapeut med mastergrad

Er du en dyktig fysioterapeut som tenker på å ta doktorgrad? Da har vi en mulighet til deg!

Vi søker etter en dyktig fysioterapeut i 50 % stilling over 6 år som doktorstipendiat, kombinert med en 50 % klinisk stilling som fysioterapeut.

Stipendiatstillingen utgår fra prosjektet ”Multi-Knee trial” og er finansiert av Forskningsrådets program BEHANDLING gjennom prosjektet: “Cost-effectiveness of a multi-disciplinary intervention and subsequent use of health care resources in patients on waiting list for TKA”. Prosjektet ledes av professor/forskningssjef Anners Lerdal sammen med avdelingsoverlege og ortoped Arild Aamodt.

Stipendiatstillingen er knyttet til en delstudie i hovedprosjektet. Forskningsprosjektet har et kvantitativt randomisert trearmet multisenter intervensjonsdesign. Datainnsamlingen er planlagt ulike steder i Norge, så du må i perioder påregne noe reising og opphold ved samarbeidende sykehus i Norge, og ta del i enkelte oppgaver i Kirurgisk klinikk ved Lovisenberg Diakonale Sykehus med relevans for problemstillingene i doktorgradsprosjektene. 

Forskningsavdelingen på sykehuset vil være arbeidsplass for stipendiatfunksjonen. Ved eventuelt utenlandsopphold kan det bli aktuelt å forsere stipendiatperioden i 100 % stilling i en begrenset periode. 

Det er utarbeidet en prosjektbeskrivelse for stipendiatens vitenskapelige arbeid som du må regne med å videreutvikle noe for å bruke ved søknad for opptak på ph.d.-programmet ved Universitetet i Oslo (UiO).

Den kliniske stillingen vil være knyttet til Kirurgisk klinikk, Enhet for fysioterapi, ortopedisk seksjon.

Arbeidsoppgaver:

 • Delta i rekruttering av deltagere til studien.
 • Innsamling og analyse av datamaterialet.
 • Publikasjoner og presentasjoner av forskningsresultatene.
 • Drift av prosjektkontoret og gjennomføring av prosjektets aktiviteter.
 • Behandling av inneliggende pasienter.
 • Kontroller av polikliniske pasienter og oppfølging i tett samarbeid med øvrige fysioterapeuter og avdelingens ortopeder.
 • Undervisning på pasientskoler.
 • Vaktordning.

 Kvalifikasjoner:

 • Autorisert fysioterapeut mastergradsnivå med resultater som kvalifiserer til opptak i ph.d.-programmet ved UiO.
 • Ansettelse forutsetter opptak i ph.d.-programmet ved Institutt for Helse og samfunn, Det medisinske fakultetet, UiO.
 • Erfaring med fysioterapi til ortopediske pasienter.
 • Erfaring med analyse av tallmateriale og kvantitativ forskning.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk. 

For å lykkes i disse rollene må du: 

 • Ha gode akademiske resultater og gode analytiske evner
 • Være initiativrik, leveranseorientert og ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Være omgjengelig og fleksibel - og ha godt humør!

Vi tilbyr:

 • Et godt, inspirerende og hyggelig arbeidsmiljø med muligheter for faglig utvikling
 • Erfarne og dyktige kollegaer i et miljø preget av engasjement og høy faglighet
 • Lønn etter avtale og en god pensjonsordning i KLP
 • Et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud
 • Gode velferdsordninger

Dersom du har spørsmål til stipendiatstillingen, ta kontakt med postdoktor Maren Falch Lindberg på telefon 926 96 580 eller prosjektleder Anners Lerdal på telefon 950 33 144. For spørsmål om fysioterapeut-stillingen, ta kontakt med sjefsfysioterapeut Grete Andreassen på telefon 959 73 769.

Referansenr.: 2019-057.

Søk på stillingen her.

Lovisenberg Diakonale Sykehus AS er lokalsykehus for ca. 180.000 innbyggere i flere sentrumsbydeler i Oslo innen indremedisin og psykisk helsevern. Sykehuset har en omfattende planlagt kirurgi samt særskilte funksjoner som Hospice og det nasjonale oralmedisinske kompetansesenteret TAKO. Sykehuset eies av de diakonale stiftelsene Diakonova og Diakonissehuset Lovisenberg, og har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF. Sykehuset er basert på et diakonalt verdigrunnlag med ikke-kommersielt formål. Det forventes at du som medarbeider hos oss bidrar aktivt til at vi lever opp til våre kjerneverdier kvalitet og nestekjærlighet. Se www.LDS.no. 

Hjemmeside:

https://www.lds.no