Stillingsinformasjon

Annonsør: Asker kommune

Søknadsfrist: 24.02 2019

Asker_logo_vertikal_web

Fysioterapeut; ledig deltidshjemmel ved Heggedal Helselag

Asker kommune er en av landets største kommuner. Kommunen har ca. 60 000 innbyggere, og ca. 4 000 ansatte. Vår visjon: Asker - mulighetenes kommune, skal sammen med verdiene åpenhet, troverdighet og gjensidig respekt, ligge til grunn for kommunens ledelse, administrasjon og drift. Asker kommune er ISO-sertifisert innen standardene kvalitet, ytre miljø og informasjonssikkerhet. Det er vedtatt at Asker kommune skal slå seg sammen med Røyken og Hurum kommune, fra 2020 blir de tre kommunene til én kommune.

Det er ledig deltidshjemmel som fysioterapeut med 14,5 timer i uken i Heggedal, Asker kommune. Hjemmelen er lokalisert i Heggedal Helselag Fysioterapi på Heggedal Hovedgård. Vi er en del av et fredet tun som har både historiske røtter og sjarm. Det er inngang fra bakkeplan og meget gode parkeringsmuligheter på stedet. 

Det er for tiden 2 fysioterapeuter som jobber der, begge med avtalehjemmel. Den ene av disse ønsker å trappe ned sin virksomhet i tråd med ASA 4313 pkt. 9. Hjemmelsinnhaver fremlegger en bindende nedtrappingsplan hvor virksomheten avvikles over en periode på inntil 5 år.

Fysioterapeuten skal drive sin praksis i henhold til Helse- og omsorgstjenesteloven, avtaleverk for fysioterapeuter (ASA 4303 og 4313) og planer for helse- og omsorgssektoren i kommunen. 

Tildeling av avtalehjemmel skjer iht ASA 4313 og er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven.

I tråd med bestemmelsene i helsepersonelloven vil det bli avkrevd politiattest av den som tildeles avtalen.

Kvalifikasjonskrav

 • Norsk autorisasjon som fysioterapeut
 • Solid erfaring fra privat praksis og erfaring fra samarbeid med annet helsepersonell, både i kommunen og med andre aktuelle samarbeidspartnere.
 • Bred klinisk erfaring og god kompetanse innen allmenn fysioterapi.
 • Kompetanse i rehabilitering og Opptrening
 • Gjerne videreutdanning eller spesialisering relevant til praksisen på instituttet.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne, både med pasienter og helsepersonell
 • Interesse for kompetansebygging og utvikling
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Instituttet tilbyr

 • Lokaler med egne behandlingsrom og kontor/treningsrom med relevant utstyr til lave kostnader
 • God pasienttilgang
 • Arbeidstid må koordineres med de andre medarbeiderne på stedet men fordeles på to dager. 

Pasientbehandling skal utføres i lokalene til Heggedal Fysioterapi eller hjemme hos pasienten. Det søkes etter en fysioterapeut som er fleksibel, engasjert og motivert for aktiv fysioterapi, med evne til å arbeide selvstendig. Videre ønskes en fysioterapeut som holder seg faglig oppdatert, og som kan bidra til utviklingen av fysioterapitjeneste i kommunen. Kommunen har fokus på aktiv fysioterapi og behandling i grupper.

Politiattest kreves av den som får tilbud om stillingen.

Søknadsfrist 24.02.2019
Utlyst dato 01.02.2019
Vårref 9544

Kontaktpersoner

Olveig Løstegård Solum, Heggedal Helselag fysioterapi, mobil: 918 66 609 og Kirsti Wold, Rådgiver, mobil: 959 01 377.

Hjemmeside:

https://www.asker.kommune.no