Stillingsinformasjon

Annonsør: Tokke kommune

Søknadsfrist: 11.08 2019

Tokke_kommune

100 % fast stilling som kommunefysioterapeut

Tokke kommune ligger i Vest Telemark ved enden av Telemarkskanalen. Dalen er administrasjonssted med ca 850 innbyggjarar. Her finnes det legesenter, barnehage, skule og vidaregåande skule. Eventyrhotellet Hotel Dalen er ein av kommunens attraksjonar, saman med kanalbåtane. Om vinteren er Høydalsmo og Hallbjønnsekken populære skiområde. 

100 % fast stilling som kommunefysioterapeut ID 639

Tokke kommune søkjer ein fysioterapeut som kan vera med å utvikla det førebyggjande arbeidet i kommunen og samtidig vera med på å styrke det tilbod vi allereie har med bland anna frisklivssentral. 

Arbeidsoppgåver: 

 • Vidareutvikle det førebyggjande folkehelsearbeidet i kommunen 
 • Arbeidet vil være tett knytt opp mot Frisklivssentralen og Kvardagsmeistring 
 • Helsesamtaler om endring av levevaner (kosthold, fysisk aktivitet, tobakk, søvn m.m.) med deltakarar på frisklivssentralen 
 • Lede forskjellige grupper innan fysisk aktivitet 
 • Holde kurs med fokus på livsstilsendringar 
 • I stillinga ligg det eit bredt faglig samarbeid med andre tenester, internt og eksternt 
 • Ein må rekne med andre kommunale oppgåver ved behov. 

Me søkjer etter ei offentleg godkjent fysioterapeut som har erfaring med frisklivsarbeid og folkehelsearbeid Det er ei fordel om du har opplæring og erfaring i bruk av Motiverande samtale og «Bra mat» leiarkurs. 

Ynskja kvalifikasjonar: 

 • Godkjent fysioterapeut 
 • Erfaring med frisklivsarbeid / folkehelsearbeid 
 • Ønskelig med erfaring i bruk av Motiverande Samtale (MI) 
 • En fordel med "Bra Mat" leiarkurs, Tobakksavvenningskurs og/eller kurs i depresjonsmestring (KID) 
 • Gode datakunnskapar 

Du må kunna arbeide sjølvstendig, vera engasjert og vera god til å rettleia brukarar og personale. 

God norskspråklig formidlingsevne skriftlig og munnleg er nødvendig. Vi tilbyr spanande og utfordrande arbeidsoppgåver i engasjerte fagmiljø. Du som søkjer må inneha førarkort og politiattest av seinare dato må leverast.

Personlege eigenskapar, fleksibilitet og samarbeidsevner vil verte vektlagde og referansar vil verte nytta. 

Du skal nytte vårt elektroniske søknadsskjema på stilling som du finn på www.tokke.kommune.no

Aktuelle søkjarar blir kalla inn til intervju. Nærare informasjon om avtaleheimelen kan rettast til avdelingsleiar Evy Aamlid  Tlf: 35 07 5530/  

Søknadsfrist:  11. august 2019

Velkommen med din søknad!