Stillingsinformasjon

Annonsør: Skiptvet kommune

Søknadsfrist: 26.04 2019

Skiptvedt_kommune

100% fast driftsavtalehjemmel for fysioterapeut

Klart vi kan!
Kvalitet - Engasjement - Samspill

Skiptvet kommune ligger sentralt i Østfold mellom E6 og E18 med "Meieribyen" som kommunesenter. Det er nærhet til natur, men samtidig kort vei til det urbane liv. Avstand til nærmeste by, Askim er 13 km, til Oslo er det 65 km og til Sarpsborg 30 km. Kommunen har ca. 3700 innbyggere. Vi ønsker at kommunen skal være et godt sted å bo i alle livets faser. Full barnehagedekning, god skole, inkluderende lokalsamfunn, god og nok hjelp når det er nødvendig og rikt kulturliv.  Det å fornye og endre, men samtidig bevare, er for Skiptvet en viktig utfordring. Kommunens administrasjon og tjenester er organisert i en sentraladministrasjon og 4 virksomheter.

Kort om stillingen

100% fast driftsavtalehjemmel ledig fra 01.09.19.

Beskrivelse

Avtalehjemmelen er lokalisert til Skiptvet Fysioterapi hvor det er 2 avtalehjemler i gode og tilrettelagte lokaler. 

Skiptvet kommune ønsker å være en attraktiv kommune å bo i og flytte til. Fysioterapitjenesten er sammen med legetjenesten organisert under sentraladministrasjonen. Kommunen har felles legevakt og akuttplasser med døgntjeneste med øvrige kommuner i Indre Østfold. Fysioterapiinstituttet er lokalisert sammen med legekontoret i sentrum av kommunen.  

Kvalifikasjoner

 • Offentlig godkjent allmenn fysioterapeut 
 • Gode fagkunnskaper og erfaring med ulike pasientgrupper 
 • Helhetlig biopsykososial forståelse
 • Kunnskap og interesse for å drive en evidensbasert fysioterapipraksis med høy faglig standard
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig tilsvarende høyere nivå (Bergenstest) 

Personlig egnethet:

 • er god til å skape relasjoner til pasient og kollegaer
 • viser engasjement og profesjonalitet
 • ønsker å arbeide i et tverrfaglig fellesskap
 • arbeide selvstendig og systematisk i privat praksis
 • stor arbeidskapasitet
 • erfaring fra privat praksis

Lønn og vilkår

Driftsavtalen reguleres av overenskomsten mellom KS og NFF om drift av privat praksis - ASA4313. 

Avtalen gjøres i henhold til lov og gjeldende avtaler.

Særskilte krav

Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 er endret fra 1. januar 2017. Det er etter lovendringen krav om politiattest for alle som yter tjenester etter Helse- og omsorgstjenesteloven. Politiattesten skal forevises arbeidsgiver ved tilbud og aksept av stilling.

Søknad sendes

Søknad sendes elektronisk via Skiptvet kommunes hjemmeside: Skiptvet kommune

Dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring sendes ikke sammen med søknaden. Vi vil be om disse senere i ansettelsesprosessen. Dersom du har problemer med elektronisk innsending, ta kontakt med Servicekontoret på tlf. 69 80 60 00.

Vurdering om offentlighet

Jfr. § 25 i Offentlighetsloven så forbeholder kommunen seg retten til å vurdere grunnlaget for ønske om unntak fra offentlighet. Alle søkere vil i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.

Søknadsfrist 26.04.2019.

Kontaktperson

Kjell Ove Liborg, mobil: 404 04 930, Kjell.Ove.Liborg@skiptvet.kommune.no

Hjemmeside:

http://www.skiptvet.kommune.no