Stillingsinformasjon

Annonsør: Sandefjord kommune

Søknadsfrist: 27.09 2019

Sandefjord_gull

Kommunal driftsavtale fysioterapi, 3 avtalehjemler

Det blir ledig følgende avtalehjemler i 2020:

 1. Avtalehjemmel 1: Nedtrappingsavtale, hjemmelen er 50 % fra 01.01.2020 og øker til 100 % fra 01.10.2020
 2. Avtalehjemmel 2: 87,5 % ledig fra 01.01.2020
 3. Avtalehjemmel 3: 100 % ledig fra 01.06.2020

Avtalehjemlene er tilknyttet tre ulike institutt sentralt i Sandefjord sentrum. 

Søknadsfrist 27. september 2019

Arbeidsoppgaver

 • Tilby allmennfysioterapi til ulike pasientgrupper etter behov
 • Følge kommunens prioriteringsnøkkel og samarbeide med øvrige fysioterapeuter i kommunen om fordeling av pasienter
 • Inntil 20 % av avtaletiden kan pålegges å bli brukt på prioriterte pasientgrupper og/eller hjemmebehandling ved behov
 • Bidra aktivt til utvikling av fysioterapitjenesten i kommunen i tråd med gjeldende lovverk, planer og utfordringer i kommunens helse- og omsorgstjenester

Kompetanse

 • Offentlig godkjent fysioterapeut med norsk autorisasjon
 • Samlet sett ønsker vi kompetanse på følgende områder:

Klinisk erfaring og dokumentert kompetanse i form av videreutdanning eller kurs innen kvinnehelse

Klinisk erfaring og dokumentert kompetanse i form av videreutdanning eller kurs innen revmatologi, ortopedi, nevrologi og/eller hjerte/kar.

 • Erfaring med og interesse for gruppebehandling
 • Det legges vekt på søknaden opp mot utlysningsteksten
 • Samarbeidsevner og personlig egnethet vil bli tillagt vekt
 • Behersker norsk skriftlig og muntlig tilsvarende høyere nivå (Bergenstesten)

Vi ønsker fysioterapeuter som

 • viser engasjement og profesjonalitet
 • holder seg faglig ajour med aktiv kursdeltagelse i forhold til utvikling i faget
 • arbeider selvstendig og systematisk i privat praksis

Oppgi i søknadsteksten om du søker en eller flere av avtalehjemlene.

Avtalehjemmelen er regulert i ASA 4313 (rammeavtalen) slik den til en hver tid lyder samt kommunale planer og prioriteringer.

Det er etter lovgivningen krav om politiattest for alle som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven. Politiattest skal forevises ved tilbud og aksept av driftsavtale.

Kontaktperson: Enhetsleder Bente Ekanger, mob: +47 472 38 844.

Sandefjord kommune benytter elektronisk søknadsskjema. 

Søk på stillingene her.

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten