Stillingsinformasjon

Annonsør: Ringsaker kommune

Søknadsfrist: 02.05 2019

Ringsaker_kommune

2 driftsavtaler som fysioterapeut

Ringsaker har snaut 34 000 innbyggere og er innlandets mest folkerike kommune. Kommunen strekker seg fra Hamar i sør til Lillehammer i nord. Med over 100 km strandlinje til Mjøsa og med regionens flotteste ski - og turområder i Ringsaker-fjellet, er det varierte muligheter for aktiv fritid og rekreasjon. Kommunen satser på å være en attraktiv bokommune og har fokus på å sikre gode skoletilbud og trygge oppvekstforhold. Et rikt kulturliv og mangfoldige idrettsmiljøer engasjerer både unge og eldre. Som arbeidstaker i Ringsaker, kan du ved å bidra med din kompetanse, bli del av et stort og sammensatt fagmiljø med gode kollegaer.

2 driftsavtaler som fysioterapeut 

  1. 50 % hjemmel ved Dala fysioterapi og løpsklinikk i Brumunddal. Ledig fra 01.09.2019
  2. 100% hjemmel ved Fysioterapi Brumunddal. Ledig fra 01.01.2020. Dersom hjemmelen tildeles en evt. intern søker fra samme institutt, vil det bli ledig en 50 % eller en 60% hjemmel. 

Ringsaker kommune har 21,7 avtalehjemler fordelt på 30 privatpraktiserende fysioterapeuter og 10 institutter. 

Arbeidsoppgaver

Det søkes etter allmennfysioterapeuter. Nåværende hjemmelshavere har i utgangspunktet bredt spekter av pasienter, og nye fysioterapeuter må kunne beherske og arbeide innen flere områder i fysioterapi. 

Kvalifikasjoner

  • Norsk autorisasjon som fysioterapeut. 
  • God kompetanse i allmenn fysioterapi, herunder klinisk undersøkelse, funksjonsvurdering, kartlegging, aktiv behandling og rehabilitering. 
  • God evne til å jobbe både selvstendig og i team, drive egen praksis og å organisere, utvikle og lede grupper.
  • God evne til å samarbeide med andre fagpersoner, kommunen og andre aktører
  • Bidra med å tenke kreativt, nyskapende og utvikle en effektiv og god fysioterapitjenesten i tråd med kommunens plan på området
  • Personlig egnethet vektlegges.   
  • For hjemmel ved Fysioterapi Brumunddal: Pasientlisten er noe preget av kvinnehelse, bekkenproblematikk og eldre. Søkere må ha et minimum av interesse og kompetanse på disse områdene.
  • For hjemmel ved Dala fysioterapi og løpsklinikk. Liten overvekt av muskel og skjelett lidelser. Søkere må ha et minimum interesse og kompetanse på disse områdene.

Annet

Avtale ASA 4313 mellom KS og fysioterapiforbundene legges til grunn. 

Søknad og CV registreres elektronisk på kommunens nettside www.ringsaker.kommune.no under «Jobb hos oss». Attester og vitnemål medbringes ved eventuelt intervju.

I henhold til offentleglova § 25, kan opplysninger om søker unntas i offentlig søkerliste dersom søkeren selv ber om det. Søkere som ønsker at navn skal unntas i offentlig søkerliste, må oppgi begrunnelse. Dersom den offentlige virksomheten mener begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet.

Søknadsfrist: 02.05.2019. Opplys hvilken hjemmel du søker på.                      

Kontaktperson

Nils Christian Faaberg, Helse- og omsorgsrådgiver,
tlf: 62335118, nfa@ringsaker.kommune.no

Hjemmeside:

https://www.ringsaker.kommune.no