Stillingsinformasjon

Annonsør: Ringerike kommune

Søknadsfrist: 25.03 2019

Ringerike_kommune

Fysioterapeut, 60% kommunalt driftstilskudd, Tyristrand Fysioterapi

Omtale av driftstilskuddet

Det er ledig ett 60% driftstilskudd i Ringerike kommune for fysioterapeut fra 01.10.2019.

Det ledige driftstilskuddet er lokalisert til fysioterapiinstituttet Tyristrand fysioterapi, instituttet har 2 fysioterapeuter som sammen totalt har 160% kommunalt tilskudd.

Driftstilskuddet skal drives i henhold til aktuelt lovverk og vilkår som framgår av den til enhver tid gjeldende ASA 4313.

Fysioterapikompetanse som etterspørres er følgende: 

Kommunen søker etter en fysioterapeut som har kompetanse innen allmennfysioterapi. Dagens pasientgruppe til dette ledige driftstilskuddet består av alle typer muskler og skjelettlidelser.  Det forutsettes at ny fysioterapeut i dette ledige driftstilskuddet skal tilby individuell behandling til denne pasientgruppen.  Det er ønskelig med gruppetrening og erfaring fra privat praksis.

Det er etter lovgivningen krav om politiattest for alle som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven. Politiattest skal forevises ved tilbud og aksept av driftsavtale.

Andre opplysninger

  • Tildeling av driftstilskuddet vil skje i henhold til gjeldende ASA 4313.

Søknadsfrist 25.03.2019.

Det skal søkes elektronisk – se under ledige stillinger i Ringerike kommune. https://candidate.webcruiter.com/nb-no/home/companyadverts?&link_source_ID=0&companylock=327070&companyid=327070#search

Kontakt

Avdelingsleder Radu Olsen, mob. 416 38 900.

Hjemmeside:

https://www.ringerike.kommune.no