Stillingsinformasjon

Annonsør: Ringerike kommune

Søknadsfrist: 22.11 2018

Ringerike_kommune

Fysioterapeut 50 % kommunalt driftstilskudd

Det er ledig et 50 % driftstilskudd i Ringerike kommune for fysioterapeut fra dags dato. 

Det ledige driftstilskuddet er lokalisert til kommunale fysioterapilokaler i Nes omsorgssenter. 

Leie av lokaler og utstyr avtales med enhetsleder på Nes omsorgssenter.

Driftstilskuddet skal drives i henhold til aktuelt lovverk og vilkår som framgår av den til enhver tid gjeldende ASA 4313.

Fysioterapikompetanse som etterspørres er følgende: 

Kommunen søker etter en fysioterapeut som har kompetanse innen allmennfysioterapi. Dagens pasientgruppe til dette ledige driftstilskuddet består av alle typer muskel og skjelettlidelser.  Det forutsettes at ny fysioterapeut i dette ledige driftstilskuddet skal tilby individuell behandling til denne pasientgruppen. Det er ønskelig med gruppetrening. 

Andre opplysninger

  • Tildeling av driftstilskuddet vil skje i henhold til gjeldende ASA 4313.

Kontakt

Avdelingsleder Radu Olsen, mob 416 38 900.

Søknadsfrist 22.11.18.

Hjemmeside:

http://www.ringerike.kommune.no