Stillingsinformasjon

Annonsør: Nord-Aurdal kommune

Søknadsfrist: 04.03 2019

Nord_Aurdal_kommune

Fysioterapeut

Nord-Aurdal kommune har 6500 innbyggere, er regionsenter i Valdres og har mange utfordringer og muligheter. Kommunesenteret Fagernes har bystatus og er et moderne handels-, reiselivs- og servicesenter med variert næringsliv. I bygdene er primærnæringene sentrale. Som inngangsport til Jotunheimen har Nord-Aurdal flotte muligheter for fjell- og friluftsliv. Et godt oppvekstmiljø, trivelige boområder og et rikt kulturtilbud gjør kommunen til et attraktivt bosted - også for barnefamilier. Valdres vidaregåande skule ligger i kommunen og har en del desentraliserte utdanningstilbud i nærheten, også på høgskolenivå. Det er et godt samarbeid mellom kommunene i regionen og kommuner og næringsliv. Kommunen har et godt utbygd kommunikasjonsnett.

I Nord-Aurdal kommune er det ledig 67% avtalehjemmel med driftstilskudd for fysioterapeut

Hjemmelen lyses ut ved Valdres Fysioterapi AS og er ledig for overdragelse fra 01.04.19. Instituttet har totalt 4,67 årsverk. Det er totalt 8,17 årsverk fysioterapeuter i kommunen. Instituttet har beliggenhet i Fagernes sentrum, med moderne lokaler på ca. 200 m².

Stillingens arbeidsoppgaver

 • Sette seg inn og følge opp retningslinjer og planer for kommunens fysioterapitjeneste.
 • Drive et aktivt tilbud om fysioterapi for ulike pasientgrupper etter behov, utover egen spesialitet.
 • Samarbeide med fysio- og ergoterapitjenesten og andre aktuelle samarbeidspartnere.
 • Utøve kunnskapsbasert fysioterapi.
 • Være en bidragsyter i utvikling av fysio- og ergoterapitjenesten og til enhver tid være faglig oppdatert.
 • Det må påregnes at pasientgrunnlaget kan kreve noe behandling utenfor fysioterapeutens praksissted.

Person- og kompetansekrav

 • Offentlig godkjent fysioterapeut med videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi med rett til A9-takst.
 • Andre offentlige godkjente fysioterapeuter med relevant kompetanse kan bli vurdert.
 • Du må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • Du må være fleksibel, faglig engasjert, løsningsorientert og ha gode kommunikasjonsevner.
 • Du må ha evne til å jobbe i team og ha erfaring med å jobbe tverrfaglig. 

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Andre opplysninger

Nord-Aurdal kommune er opptatt av å reflektere mangfoldet i befolkningen og oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, nedsatt funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Driftsavtalen reguleres av overenskomsten mellom KS og NFF om drift av privat praksis - ASA 4313.

Har du ønske om unntatt offentlighet må dette begrunnes i søknaden, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Politiattest jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 må framlegges ved tilsetting.

Intervjuer planlegges gjennomført 13.03.2019.

Tilsetting vil skje på de vilkår og med de plikter som følger av gjeldende lovverk, reglement og tariffavtaler.

Søknad sendes

Søknad sendes elektronisk via hjemmeside Nord-Aurdal kommune - Ledig stilling. Det er ikke mulig å legge ved vitnemål og attester. Disse tas med til eventuelt intervju. Dersom du har behov for bistand i søknadsprosessen, ta kontakt med HR-rådgiver, tlf. 907 91 076.

Søknadsfrist 04.03.2019
Utlyst dato 08.02.2019
Vårref 929/19

Kontaktperson

Eirunn Bjørkheim, virksomhetsleder omsorg og rehabilitering, tlf: 906 04 645, eirunn.bjorkheim@nord-aurdal.kommune.no

Hilde Karbø, fysioterapeut, tlf: 995 09 275.

Hjemmeside:

https://www.nord-aurdal.kommune.no