Stillingsinformasjon

Annonsør: Nord-Aurdal kommune

Søknadsfrist: 24.09 2019

Nord_Aurdal_kommune

Avdelingsleder fysio-/ergoterapiavdelingen

Vi har ledig fast 100 % stilling som avdelingsleder for fysio- og ergoterapiavdelingen.  
  
Vi søker etter deg som er fysioterapeut eller spesialfysioterapeut. Du må kunne jobbe både som leder og fagperson ute i miljøet. Stillingen er delt og inneholder både ledelse og fag. Du må være fleksibel og engasjert i samhandlingsreformens intensjoner, og trives med å jobbe tverrfaglig. Stillingen er ledig fra dags dato.

Arbeidsoppgaver
 • Lederansvar for avdelingen for fysioterapi og ergoterapi.
 • Følge opp vedtatte planer.
 • Økonomi- og personalansvar for avdelingen.
 • Rapportere til virksomhetsleder.
 • Sørge for forsvarlige fysioterapitjenester til innbyggere i alle aldersgrupper, som bor eller oppholder seg i kommunen.
 • Jobbe helsefremmende, forebyggende og med behandling ved skade og sykdom.
 • Habilitering og rehabilitering.
 • Hjelpemiddelformidling.
 • Bidra med veiledning og undervisning.
 • Bidra til tverrfaglig samarbeid i egen virksomhet og på tvers av virksomheter i kommunen.
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som fysioterapeut.
 • Erfaring fra kommunehelsetjenesten.
 • Gode kommunikasjonsevner, samarbeidsevner, samt god skriftlig og muntlig framstillingsevne.  
Personlige egenskaper
 • Du må være tydelig i din kommunikasjon, være inkluderende og endringsvillig.    
 • Du må ha samhandlingskompetanse på tvers av profesjoner og like å jobbe tverrfaglig.  
 • Være innovativ og løsningsorientert.
 • Være lojal, men ha faglig integritet.
 • Evne til å arbeide målrettet og strukturert.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Vi tilbyr
 • En spennende arbeidsplass hvor løsningsfokus er gjeldende.
 • Et veletablert og stabilt arbeidsmiljø.
 • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår.
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver.

  
Andre opplysninger  
Nord-Aurdal kommune er opptatt av å reflektere mangfoldet i befolkningen og oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, nedsatt funksjonsevne, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn.  
Du må ha førerkort klasse B og ha egen bil til disposisjon i arbeidstiden.
Søknaden kan også bli vurdert i fht. andre tilsvarende stillinger ved avdelingen som blir ledige innen søknadsfristens utløp eller ved interne omrokkeringer.  
Politiattest jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 må framlegges ved tilsetting.
Tilsetting vil skje på de vilkår og med de plikter som følger av gjeldende lovverk, reglement og tariffavtaler.

Søk på stillingen her.

Nord-Aurdal kommune har 6500 innbyggere, er regionsenter i Valdres og har mange utfordringer og muligheter. Kommunesenteret Fagernes har bystatus og er et moderne handels-, reiselivs- og servicesenter med variert næringsliv. I bygdene er primærnæringene sentrale. Som inngangsport til Jotunheimen har Nord-Aurdal flotte muligheter for fjell- og friluftsliv. Et godt oppvekstmiljø, trivelige boområder og et rikt kulturtilbud gjør kommunen til et attraktivt bosted - også for barnefamilier. Valdres vidaregåande skule ligger i kommunen og har en del desentraliserte utdanningstilbud i nærheten, også på høgskolenivå. Det er et godt samarbeid mellom kommunene i regionen og kommuner og næringsliv. Kommunen har et godt utbygd kommunikasjonsnett.

Omsorg og rehabilitering yter institusjons- og hjemmetjenester til personer som bor eller oppholder seg i kommunen.Virksomheten har sykehjemsplasser, hjemmesykepleie, fysio- og ergoterapitjenester, kommunalt hjelpemiddellager samt kjøkkendrift og kantine. Tjenestene er i hovedsak lokalisert i Valdres Lokalmedisinske Senter (VLMS) på Fagernes. I VLMS finnes også spesialisthelsetjenester og regionale helse- og omsorgstjenester. I tillegg er Aurdal omsorgssenter med ansvar for demensomsorgen en del av virksomheten.

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten