Stillingsinformasjon

Annonsør: Nannestad kommune

Søknadsfrist: 02.08 2020

Nannestad_kommune

Fysioterapeut med driftstilskudd

Nannestad Fysioterapi er en gruppepraksis med 4 erfarne fysioterapeuter i trivelige og funksjonelle lokaler i Nannestad sentrum. Vi har et bredt behandlingstilbud med vekt på individuell behandling og treningsterapi. Instituttet har 1 fysioterapeut med 100 % driftstilskudd og 3 med 75 % driftstilskudd. Samarbeid med kommunale ressurser ved behov, for å få til gode overganger mellom kommunale tjenester og privat praksis.

Vi søker en allmenn fysioterapeut til ledig hjemmel med 75 % driftstilskudd. Praksisen skal drives i henhold til relevant helselovgivning og på de vilkår som fremgår av ASA 4313 samt kommunens planverk for helsetjenesten.

Arbeidsoppgaver
 • Drive kunnskapsbasert fysioterapi
 • Undersøkelse, vurdering og behandling av pasienter ved instituttet samt ved behov i pasientens hjem 
 • Samarbeide med andre deler av den kommunale helsetjenesten og spesialisthelsetjenesten 
 • Bidra til å videreutvikle fysioterapitjenesten i kommunen
 • Bidra i daglig drift av fysikalsk institutt
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som fysioterapeut 
 • Gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper samt kjennskap til norsk helsevesen 
 • Klinisk erfaring og kompetanse innen allmenn fysioterapi 
 • Kompetanse til å jobbe med varierte pasientgrupper med tanke på alder og diagnoser 
 • Evne til tverrfaglig samarbeid og arbeid i team er viktig 
 • Ønskelig med erfaring fra drift av privat praksis 
 • Personlig egnethet vektlegges 
 • Gyldig politiattest 
Personlige egenskaper
 • Ansvarsbevisst, selvstendig og fleksibel
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner 
 • Faglig engasjert 
Vi tilbyr

75 % kommunalt driftstilskudd tilknyttet Nannestad Fysioterapi. Det forutsettes at vedkommende kjøper seg inn i kontorfellesskapet.   
Overdragelse skjer i henhold til sentralt avtaleverk, ASA 4313.

Bekreftet autorisasjon samt attester og vitnemål skal vedlegges søknaden. Vi gjør oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om konfidensiell behandling, jfr. offentlighetsloven § 25.

Kontaktinformasjon

 • Torjus Andresen, fysioterapeut, tlf. 970 73 774
 • Tom Berner Sundar, virksomhetsleder, 454 84 047

Søknadsfrist:02.08.2020

Søk på stillingen her.

Nannestad, Romerikes beste bostedskommune                                                        
Nannestad kommune ved Gardermoen har hatt stor befolkningsvekst de siste årene.  Kommunen har nå over 14 000 innbyggere med Nannestad og Maura som de største tettstedene. Fire barneskoler, 11 kommunale og private barnehager, ungdomsskole, videregående skole, to idrettshaller, mange aktive lag og foreninger samt nærhet til skog og mark, gjør Nannestad til en god oppvekstkommune. Les mer her

Hjemmeside:

https://www.nannestad.kommune.no

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten