Stillingsinformasjon

Annonsør: Løten kommune

Søknadsfrist: 26.05 2019

Loten_kommune

Fysioterapeut – ledig driftsavtale Løten Fysioterapi

Løten kommune har ca 7600 innbyggere. Løten er en landbrukskommune med et hyggelig sentrum, midt mellom Hamar og Elverum, med knappe 18 km til hver by. Løten kommune har 450 årsverk, og er en effektiv kommuneorganisasjon med godt arbeidsmiljø. 
Vil du jobbe hos oss?

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentleglova kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søker anmoder om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Løten Fysioterapi er et kontorfellesskap med seks fysioterapeuter og en manuellterapeut. Det er til sammen 5,625 driftstilskudd ved instituttet. Praksisen drives i tiltalende og egnede lokaler på 480 kvm og det er gjort omfattende investeringer i nytt trenings- og rehabiliteringsutstyr de senere årene. Lokalene består av ni kontorer/behandlingsrom, stor treningssal med apparater/moduler, samt egen avdeling for gruppetrening i tillegg til en liten spinningssal. Egne garderober med dusj for pasienter og brukere. 

Pasienttilgangen er variert og stor, og vi har et godt samarbeid med kommunens administrasjon og tjenesteapparat med bl.a. to legesentre lokalisert i nabobygget.

Arbeidsoppgaver

 • Pasientbehandling individuelt og i gruppe
 • Aktiv fysioterapi og rehabilitering av pasienter i alle aldre
 • Veiledning for læring og mestring i et frisklivsperspektiv
 • Tverrfaglig samarbeid og koordinering
 • Bidra til kvalitetsutvikling av tjenesten i henhold til sentrale føringer og internt utviklingsarbeid

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som fysioterapeut. Kompetanse innenfor ortopedi, nevrologi og geriatri anses som en fordel.
 • God kompetanse i allmenn fysioterapi, herunder klinisk undersøkelse, funksjonsvurdering, kartlegging, aktiv behandling og rehabilitering.
 • Erfaring fra frisklivskonsepter er ønskelig.
 • God evne til å jobbe selvstendig og i team, drive egen praksis og å organisere og lede grupper.
 • God evne til å samarbeide med andre fagpersoner, kommunen og andre aktører.
 • Bidra med å tenke kreativt, nyskapende og utvikle en effektiv og god fysioterapitjeneste i tråd med kommunens føringer på området.
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • Godt faglig, tverrfaglig og sosialt miljø 
 • Moderne lokaler lagt til rette for både aktiv rehabilitering og individuell oppfølging av pasienter/brukere 
 • Den som tilsettes må gå inn som medeier på de vilkår som ligger i eksisterende avtaler. Avtalehjemmelen er regulert i ASA 4313 inngått mellom KS og Norsk Fysioterapiforbund.
 • Søknaden din registrer du elektronisk via Webcruiter.

Stillingen er ledig fra 1. september 2019.

Kontaktinfo

Arne Jørstad, kommunalsjef Velferd, (+47) 934 32 079
Vera Holtmoen, Fridtun, fysioterapeut, 95746728
Are Blindheim, manuellterapeut, 90747564

Søknadsfrist: 26. mai 2019.

Søk på stillingen her.

Hjemmeside:

https://www.loten.kommune.no