Stillingsinformasjon

Annonsør: Larvik kommune

Søknadsfrist: 22.02 2019

Larvik_kommune_2018

Fysioterapeut - 80% driftstilskudd ved Fysioterapeutene Levy, Næss og Solberg

Larvik kommune har et areal på 813 km² og over 47.000 innbyggere. Med 3700 ansatte er vi en av de største arbeidsgiverne i Vestfold.
Larvik er en kulturkommune, en havneby og et populært reisemål med fantastisk kystlinje, urbane muligheter og sjarmerende tettsteder. Her er det kort vei til både natur og kultur, nabobyene i Vestfold og Telemark og til den store verden via Torp flyplass.
Larvik har et solid næringsliv og et omfattende tilbud innen kultur, friluftsliv og rekreasjon. Hos oss er mulighetene mange og ambisjonene store. Derfor trenger vi dyktige medarbeidere som vil være med å bygge fremtidens Larvik.

Larvik kommune har ledig en kommunal driftsavtale for offentlig godkjent fysioterapeut, med evne til å drive fysioterapipraksis. Larvik kommune har 30,7 årsverk fordelt på 33 driftstilskuddsavtaler. 
Avtalehjemmelens størrelse er 80 % og er i kontorfellesskapet Fysioterapeutene Levy, Næss og Solberg. Det forventes at vedkommende overtar fratredende fysioterapeuts andel i praksisen.

Tildeling og overdragelse vil skje i henhold til ASA 4313. Praksisen skal drives i henhold til relevant helselovgivning og på de vilkår som fremgår av ASA 4313 av avtale mellom KS og NFF (ASA 4313) slik den til enhver tid lyder. 

Instituttet har beliggenhet på Langestrand rett utenfor Larvik sentrum. Det ligger i tilknytning til Stamina Langestrand og har tilgang til bruk av garderober, arealer og utstyr på treningssenteret. I tillegg har instituttet et treningsrom som er egnet til trening og undervisning av mindre grupper. Tiltredende fysioterapeut disponerer et eget behandlingsrom med god plass. Stedet er tilrettelagt for funksjonshemmede med handikapparkering og heis. 

Arbeidsoppgaver 

Det forventes at tiltredende fysioterapeut behandler alle typer pasienter. Behandlingen skjer både på institutt og i pasientens hjem. Mye av arbeidet vil bestå av undersøkelser og behandling av pasienter. Pasientgruppen representerer et bredt spekter av plager og funksjonsnedsettelser. 
 
Pasientene henvender seg direkte eller henvises fra fastleger, sykehus og andre fysioterapeutkollegaer.
 
Instituttet har tilgang på gruppetreningsrom og det er ønskelig at fysioterapeuten etablerer grupper med et helsefremmende perspektiv i tråd med kommunens behov.
 
Det forventes at aktuelle kandidater er kjent med politiske føringer for fremtidens kommunehelsetjeneste jf. samhandlingsreformen og primærhelsemeldingen. I tråd med dette legges det vekt på evne til å være med på å utvikle gode fysioterapitjenester for befolkningen i tråd med kommunens fremtidige behov.
 
Hjemmelens virksomhet skal utøves i tett samarbeid med andre kommunale tjenester og andre aktuelle samarbeidspartnere. 

Kvalifikasjoner 
  • Fysioterapeut med norsk autorisasjon
  • Det forventes at fysioterapeuten kan tilby et åpent og bredt behandlingstilbud til befolkningen.
  • Følger pasienten på de arenaer som er nødvendig for et planlagt pasientforløp med god og helhetlig oppfølging.
  • Har erfaring fra og evne til å drive et fysioterapiinstitutt og klinisk kompetanse innenfor undersøkelse, vurdering og behandling innenfor et spekter av de vanlige lidelser gjennom livsløpet.
  • Kan utøve fysioterapi på en måte som fremmer gode og helhetlige pasientforløp.
  • Det vil være positivt med erfaring fra ulike type gruppetrening og relevante kurs evt. videreutdannelse knyttet til folkehelse. 
Personlige egenskaper 
  • Personlig egnethet vil bli spesielt vektlagt. Dette innebærer evnen til refleksjon rundt egen rolle, samhandling, pasientforløp og ansvarsområder.
  • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
  • Gode skriftlig og norske språkferdigheter.
  • God datakompetanse.

Referansenr. 3997113298

Startdato: 01.04.2019

Kontaktinformasjon: Birgit Pedersen, tlf. (+47) 911 86 847, mail: Birgit.Pedersen@larvik.kommune.no og fysioterapeut Anne Grethe Levy, tlf. 977 00 533, mail: ag@levy.no

Søknadsfrist: 22.02.2019

Søk på stillingen her.

Hjemmeside:

https://www.larvik.kommune.no