Stillingsinformasjon

Annonsør: Larvik kommune

Søknadsfrist: 21.06 2019

Larvik_kommune_2018

100 % driftstilskuddsavtale som fysioterapeut i Stavern

Larvik kommune har ledig en kommunal driftsavtale for offentlig godkjent fysioterapeut, med evne til å drive fysioterapipraksis. Larvik kommune har 30,7 årsverk fordelt på 33 driftstilskuddsavtaler. Avtalehjemmelens størrelse er 100 % og er lokalisert i Stavern. Driftstilskuddet utlyses fordi nåværende fysioterapeut går av med pensjon.

Larvik kommune ferdigstilte høsten 2018 sin fysioterapiplan for perioden. Det er bestemt at det skal ved ledighet flyttes enda et driftstilskudd til Stavern. Slik at det over tid skal være to fysioterapeuter i Stavern. Huseier skal gjøre om lokalene der instituttet er i dag. Påtroppende fysioterapeut forventes å finner nye lokaler og etablere praksis slik at to fysioterapeuter kan drifte sammen. Det utløses derfor ikke goodwill i disse forhandlingene. Det forventes at tiltredende fysioterapeut kjøper ut utstyret fra nåværende fysioterapeut.

Tildeling og overdragelse vil skje i henhold til ASA 4313. Praksisen skal drives i henhold til relevant helselovgivning og på de vilkår som fremgår av ASA 4313 av avtale mellom KS og NFF (ASA 4313) slik den til enhver tid lyder. 

Arbeidsoppgaver 

Det forventes at tiltredende fysioterapeut behandler alle typer pasienter. Behandlingen skjer både på institutt og i pasientens hjem. Mye av arbeidet vil bestå av undersøkelser og behandling av pasienter. Pasientgruppen representerer et bredt spekter av plager og funksjonsnedsettelser.  Pasientene henvender seg direkte eller henvises fra fastleger, sykehus og andre fysioterapeutkollegaer. Det forventes at aktuelle kandidater er kjent med politiske føringer for fremtidens kommunehelsetjeneste jf. samhandlingsreformen og primærhelsemeldingen. I tråd med dette legges det vekt på evne til å være med på å utvikle gode fysioterapitjenester for befolkningen i tråd med kommunens fremtidige behov. Hjemmelens virksomhet skal utøves i tett samarbeid med andre kommunale tjenester og andre aktuelle samarbeidspartnere.

Kvalifikasjoner 

  • Fysioterapeut med norsk autorisasjon
  • Det forventes at fysioterapeuten kan tilby et åpent og bredt behandlingstilbud til befolkningen.
  • Følger pasienten på de arenaer som er nødvendig for et planlagt pasientforløp med god og helhetlig oppfølging.
  • Har erfaring fra og evne til å drive et fysioterapiinstitutt og klinisk kompetanse innenfor undersøkelse, vurdering og behandling innenfor et spekter av de vanlige lidelser gjennom livsløpet.
  • Kan utøve fysioterapi på en måte som fremmer gode og helhetlige pasientforløp.
  • Det vil være positivt med erfaring fra ulike type gruppetrening og relevante kurs evt. videreutdannelse knyttet til folkehelse.

Personlige egenskaper 

  • Personlig egnethet vil bli spesielt vektlagt. Dette innebærer evnen til refleksjon rundt egen rolle, samhandling, pasientforløp og ansvarsområder.
  • Gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter.
  • Gode skriftlig og norske språkferdigheter.
  • God datakompetanse

Kontaktinformasjon: Birgit Pedersen, avdelingsleder, 911 86 847.

Søk på stillingen her.

Larvik kommune har et areal på 813 km² og over 47.000 innbyggere. Med 3700 ansatte er vi en av de største arbeidsgiverne i Vestfold.

Larvik er en kulturkommune, en havneby og et populært reisemål med fantastisk kystlinje, urbane muligheter og sjarmerende tettsteder. Her er det kort vei til både natur og kultur, nabobyene i Vestfold og Telemark og til den store verden via Torp flyplass.

Larvik har et solid næringsliv og et omfattende tilbud innen kultur, friluftsliv og rekreasjon. Hos oss er mulighetene mange og ambisjonene store. Derfor trenger vi dyktige medarbeidere som vil være med å bygge fremtidens Larvik.

Hjemmeside:

https://larvik.kommune.no