Stillingsinformasjon

Annonsør: Kongsvinger kommune

Søknadsfrist: 24.06 2019

Kongsvinger_kommune

Driftstilskudd for fysioterapeut

Kongsvinger har vært by i over 150 år og kommunen har i dag ca.18 000 innbyggere og i vekst. Byen er regionsenter for 7 kommuner med vel 53.000 innbyggere. Kongsvinger ligger sentralt på Østlandet med reiseavstand under 1 time til Gardermoen og vel 1 time til Oslo og er grensekommune til Sverige. 

Kommunen har nå ledig 100% driftstilskudd for fysioterapeut. 

Fysioterapeuten skal bidra i utviklingen av fysioterapitjenesten i kommunen i tråd med gjeldende lovverk, planer og utfordringer i kommunens helse- og omsorgtjenester.  Det legges vekt på forebyggende arbeid og frisklivssatsing. Søker må ha kompetanse og interesse for videreutvikling av behandlingstilbud for grupper, særlig rettet mot eldre og personer med livsstilssykdommer. Ved behov må det påregnes tverrfaglig samarbeid og samhandling med andre kommunale ressurser for å få til gode overgangen mellom kommunale tjenester og privat praksis.  

Den ledige hjemmelen er knyttet til Fjellgata Fysioterapi, der det pr i dag jobber 4 fysioterapeuter. Instituttet ble etablert i 1987 og ligger sentralt til i Kongsvinger sentrum i Fjellgata 25, med parkering og lett adkomst til lokalene. Instituttet har 9 behandlingsrom, egen treningssal med Norsk Sekvens, medisinsk treningsterapi og terapimaster. 

Kvalifikasjoner
  • Bred faglig kompetanse innen allmenn fysioterapi
  • Evne til å drive privat praksis
  • Kunnskap og erfaring innen smertemestring
  • Erfaring fra arbeid med eldre og rehabilitering, gjerne fra privat praksis
  • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner   
Personlige egenskaper
  • Engasjert og motivert for kontinuerlig faglig oppdatering og utvikling
  • Lojal mot godkjente planer og avtaler i kommunen
  • Det vil bli lagt stor vekt på evnen til samarbeid og koordinering
  • Endringsvillig, fleksibel og nytenkende 

Personlig egnethet vektlegges særskilt     

Annet 

Fysioterapeut som tildeles driftstilskuddet skal drive sin virksomhet i henhold til vilkår i ASA 4303 og ASA 4313, samt kommunens behov og planer for fysioterapitjenester. Eventuelt oppgjør for praksisoverdragelse er kommunen uvedkommende og må avtales med hjemmelsinnehaver.

Kontaktinformasjon

Trine Eidlaug, daglig leder Fjellgata fysioterapi, 62 88 86 10, trine_eidlaug@hotmail.comAnne Christine Ringstad - Nerli, enhetsleder, 920 25 611

Søknadsfrist: 24.06.19

Søk på stillingen her.

Hjemmeside:

https://www.kongsvinger.kommune.no