Stillingsinformasjon

Annonsør: Drammen kommune

Søknadsfrist: 04.06 2019

Drammen_logo_web

50% avtalehjemmel tilknyttet Trimmen Fysioterapi

Drammen 2036 – større, smartere og sunnere

Elvebyen Drammen ligger sentralt på Østlandet. Det bor 69 000 mennesker i kommunen, men byen er regionhovedstad for et område med 160 000 innbyggere. Drammen er i vekst, har full barnehagedekning, et variert kultur- og næringsliv og et spennende og variert boligmarked. En flerkulturell befolkning setter et mangfoldig preg på bybildet. Vi er også midt i en spennende forberedelsestid med hensyn til kommunesammenslåing i 2020 med Svelvik og Nedre Eiker. 

Da en av fysioterapeutene på Trimmen fysioterapi ANS går av med pensjon, har Drammen kommune en ledig 50% fysioterapihjemmel. 
Instituttet holder til i store og moderne lokaler sentralt på Bragernes og er fordelt på ca 1500m2. Det er god pasienttilgang og stort nettverk av fysioterapeuter. Senteret ligger i samme bygg som Olympus trening, som kan benyttes i rehabiliteringsøyemed. 
Utlysning og tildeling av hjemmel skjer i henhold til forvaltningsloven. Fysioterapihjemmelen inngår i et økonomisk og faglig administrativt fellesskap, og det forutsettes at det oppnås enighet med avtroppende fysioterapeut og Trimmen fysioterapeut ANS før inntreden i selskapet. 
I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet. 

Politiattest 
For ansettelse i stillinger/oppdrag hvor man yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven kreves at gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder, må fremlegges før tilsetting i stillingen/oppdraget, jfr. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Attest kreves bare av søkere som får tilbud om stilling/oppdrag, og skal derfor ikke legges ved søknaden. 

Arbeidsoppgaver

 • Drifte et aktivt fysioterapitilbud til kommunens befolkning 
 • Utøve pasientbehandling på institutt og i hjemmet, individuelt og i gruppe 
 • Bidra til utviklingen og optimalisering av fysioterapitjenesten i Drammen i henhold til Forskrift om funksjons- og kvalitetskrav for fysioterapeuter med kommunal driftsavtale

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som fysioterapeut 
 • Videreutdanning og fersk erfaring med psykomotorisk fysioterapi 
 • Erfaring med behandling av bredt spekter av pasientkasustikker, herunder postoperativ rehabilitering, hjerte/lunge, nevrologi, ortopedi samt pasienter med sammensatte lidelser 
 • God planleggings- og gjennomføringsevner (turnover) 
 • Gode samarbeidsevner både innad i klinikk, med andre klinikker, med 1. linjetjenesten og spesialisthelsetjenesten 
 • Kunnskapsbasert praksis med fokus på en aktiv tilnærming både individuelt og i grupper 
 • For søkere med annen utdanning enn norsk, kreves språkkunnskaper tilsvarende nivå B2. Dette gjelder ikke skandinaviske søkere

Utdanningsretning

 • Medisin / Helse / Sosialfag
 • Utdanningstittel: Fysioterapeut

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad

Personlige egenskaper

 • Engasjement og interesse for psykomotorisk fysioterapi 
 • Pasientorientert, systematisk og pålitelig arbeidsstil 
 • Har evne til å samarbeide selvstendig og i team 
 • Aktiv tilnærming til pasientgruppen 
 • Interesse for fagutvikling og kvalitetsarbeid 
 • God evne til samarbeid 
 • God evne til kommunikasjon 
 • Gode norskkunnskaper og god samfunnskunnskap/-forståelse 
 • Det legges vekt på innhold i søknaden opp mot utlysningstekst 
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • God pasienttilgang og stort nettverk av fysioterapeuter i Drammen kommune 
 • Mulighet til å bidra i utviklingen av fysioterapitjenesten i Drammen kommune 
 • Spennende oppgaver i en kommune i utvikling 
 • Ønsket tiltredelse 1.8.19 eller etter avtale

Søknadsfrist: 04.06.2019

Nøkkelinformasjon: 

 • Annonsør: Drammen kommune
 • Ref. nr.: 4082317743
 • Stillingsbrøk: 50%
 • Startdato: 01.08.2019

Kontaktinfo:

Helsetjenesten: Rådgiver Camilla Gjesmoe, Mobil:92602585. Epost:camilla.gjesmoe@drmk.no

Kontaktperson Trimmen Fysioterapi: Marius Stenhaug, Mobil 41405833. Epost:Marius.stenhaug@gmail.com

Arbeidssted: Erik Børresens Allé 6, 3015 Drammen

Søk på stillingen her.

Hjemmeside:

https://www.drammen.kommune.no