Stillingsinformasjon

Annonsør: Akershus universitetssykehus HF

Søknadsfrist: 27.01 2020

Fysioterapeut, fast 100 % stilling i Kongsvinger

Ved Kliniske fellesfunksjoner,  Sykehuset i Kongsvinger, har vi ledig 100 % fast stilling som fysioterapeut/spesialfysioterapeut. Tiltredelse snarest.
Stillingen innebærer helgetjeneste hver 7. helg.
Seksjonens visjon: Oppmerksomhet - kompetanse - samarbeid

Arbeidsoppgaver
Utføre fysioterapitjenester på følgende fagfelt:

 • Indremedisin
 • Ortopedi og kirurgi
 • Kirurgisk og medisinsk intensiv 
 Kvalifikasjoner
 • Vi ønsker en fysioterapeut med bredt faglig perspektiv som kan bidra i videreutviklingen av tjenesten fremover
 • Det kreves norsk autorisasjon som fysioterapeut
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig 
 Personlige egenskaper
 • Gode systematiske evner, stor arbeidskapasitet og gode samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Ha et ønske om å bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Positiv, fleksibel og selvstendig
 • Interesse for og evne til tverrfaglig arbeid og samhandling med 1. linjeledelsen 
 Vi tilbyr
 • En spennende og utfordrende jobb i en seksjon preget av stor aktivitet, utvikling og arbeidsglede
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst 
 • En arbeidsplass som er en inkluderende (IA) -bedrift

Søknadsfrist: 27.01.2020
Søk på stillingen og se annonse
Webcruiter-ID: 4172511147

Om arbeidsgiver:

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 575 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.«Menneskelig nær – faglig sterk» er vår visjon.

Kongsvinger sykehus er lokalsykehus for innbyggerne i Kongsvinger, Eidskog, Grue, Sør- og Nord Odal samt Nes kommune i Akershus. Sykehuset har akutt-tilbud og elektiv virksomhet innen indremedisin, kirurgi og ortopedi, føde-/gynekologi, øye, øre-nese-hals og barnepoliklinikk, samt har områdefunksjon i revmatologi. Kongsvinger ligger idyllisk til ved elva Glomma med nærhet til flott turterreng så vel sommer som vinter.

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Kontaktperson:

Terje Holt, seksjonsleder
Telefon: 90882708

Nyheter

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten