Stillingsinformasjon

Annonsør: Vadsø kommune

Søknadsfrist: 23.06 2019

Vadso_logo_2019

Driftstilskudd ved Fysionord

Om Fysionord

Vadsø kommune har i dag 3 driftsavtaler og 4 fastlønnede fysioterapihjemler. Fysionord har idag 2 fysioterapeuter med kommunalt driftstilskudd. Praksisen drives i egnede lokaler med trenings- og rehabiliteringsutstyr. Lokalene består av kontorer/behandlingsrom, treningssal, samt egen avdeling for gruppetrening. Pasienttilgangen er stor og variert.

Opplysninger om stillingen

Ny hjemmelsinnehaver skal utøve sin fysioterapipraksis i henhold til relevant helselovgivning og på de vilkår som fremgår av ASA 4313.

Fysioterapeutene skal bidra i utviklingen av fysioterapitjenesten i kommunen i tråd med gjeldende lovverk, planer og utfordringer i kommunens helse- og omsorgstjenester.

Ved behov må det påregnes tverrfaglig samarbeid og samhandling med andre kommunale ressurser for å få til gode overgangen mellom kommunale tjenester og privat praksis.

Arbeidsoppgaver

 • Det er behov for en fysioterapeut som kan praktisere allmenn fysioterapi innen alle aldersgrupper, diagnoser og funksjonsnivå.
 • Fysioterapeuten skal ha et åpent behandlingstilbud til befolkningen, både individuelt og i grupper.
 • Bidra til kvalitetsutvikling av tjenesten i henhold til sentrale føringer og internt utviklingsarbeid

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som fysioterapeut
 • Bred og faglig kompetanse innen allmenn fysioterapi

Personlige egenskaper:

 • Engasjert og motivert for kontinuerlig faglig oppdatering og utvikling
 • Lojal mot godkjente planer og avtale i kommunen
 • Det vil bli lagt stor vekt på evnen til samarbeid og koordinering
 • Være endringsvillig, fleksibel og nytenkende

Vi tilbyr

 • Godt faglig og sosialt miljø
 • Lokale som er lagt til rette for aktiv rehabilitering og individuell oppfølging av pasient/brukere
 • Den som tilsettes går inn i driftsavtalen på de vilkår som ligger i eksisterende avtaler. Avtalehjemmelen er regulert i ASA 4313
 • Spørsmål vedrørende overdragelse av fysioterapivirksomheten (goodwill) m.m. kan rettes til kontaktperson.

Søknad sendes

I søknaden oppgis minimum to referanser.

Søknad sendes på Vadsø kommunes elektroniske søknadsskjema. Skjema med nærmere opplysninger om fremgangsmåte, finner du på www.vadso.kommune.no under ledige stillinger. Det skal ikke sendes inn vitnemål og attester. Hvis du kommer til intervju tar du med deg godkjente vitnemål.

Egenerklæring om helse må fylles ut og leveres til enhetsleder senest 2 uker før tiltredelse. Det er krav om fremvist gyldig politiattest uten anmerkninger som ikke er eldre enn 3 måneder ved tilsetting, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Anmerkninger på politiattesten kan medføre endringer i tilbud om stilling.

Søknadsfrist 23.06.19, ref.nr. 1576

Kontaktpersoner

Vivian Wara
Enhetsleder
Mobil: 990 42 238
Epost: vivian.wara@vadso.kommune.no

Inger Elisabeth Andreassen

Nestleder
Tlf: 78 94 25 12 | Mobil: 473 07 160
Epost: inger.andreassen@vadso.kommune.no

Om oss

Vadsø har naturen utenfor stuedøra og byen utenfor verandadøra. Kommunen har ca 5900 innbyggere og er fylkeshovedstad i Finnmark. Byen er handelssenter i Varanger og har flyplass, hurtigruteanløp, kafeer, utesteder, konserter, festivaler, utstillinger, god barnehagedekning, nye og attraktive skoler og boligfelt og fritidstilbud for enhver smak.

Vil du bli en av oss? Sjekk ut www.vds.no

Hjemmeside:

http://www.vds.no