Stillingsinformasjon

Annonsør: Sør-Varanger kommune

Søknadsfrist: 29.05 2019

Sor_Varanger_2019

Fysioterapeut med 100% driftsavtale

Kort om stillingen

Det er ledig 100 % avtalehjemmel som fysioterapeut med driftstilskudd, med tiltredelse fra snarest.

Hjemmelen er lokalisert ved Kirkenes Fysikalske Institutt AS. Instituttet har fra før 3 fysioterapeuter hvor alle innehar full driftsavtale med kommunen.

Hovedarbeidsoppgaver

 • Utførelse av fysioterapivirksomhet med kompetanse på muskel/skjelett og livsbelastende plager samt opptrening etter skader og sykdom.
 • Drive fysioterapivirksomhet i henhold til avtaleverk, lover og forskrifter og som en del av Sør-Varanger kommunes samlede fysioterapitjenester.
 • Drive kunnskapsbasert fysioterapi.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som fysioterapeut.
 • God medisinskfaglig innsikt og kompetanse.
 • Kompetanse og/eller erfaring for muskel/skjelett og livsbelastende plager samt opptrening etter skader og sykdom.
 • Helhetlig biopsykososial forståelse.
 • Det blir vektlagt at søkeren tar aktivt del i faglig utvikling og legger vekt på faglig oppdatering.
 • Det ønskes fysioterapeut som kan bidra til utvikling av drift, fagområder og felleskapet i instituttet i et lengere perspektiv.
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig tilsvarende høyere nivå (Bergenstest)
 • Egenerklæring- tuberkulose
 • MRSA
 • Politiattest (ikke eldre enn 3 måneder), i hht. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.

Personlige egenskaper

 • Evne til samarbeid, 
 • Stor arbeidskapasitet og evne til å jobbe selvstendig er egenskaper som vil bli vektlagt.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

Flyttegodtgjøring etter avtale.

Tildelingen skjer i henhold til ASA 4313. Ansettelse skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, regler og tariffavtaler.

Spørsmål om stilling

Enhetsleder
Anita Kurthi
E-post: Anita.Kurthi@sor-varanger.kommune.no
Mobil: 91757214
Arbeid: 78977424

Fysioterapeut
Marita Pettersen
E-post: fysiomarita@gmail.com
Mobil: 99545278
Arbeid 78997876

Søknad sendes

Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00.

Klikk her for å gå videre til kommunens elektronisk søknadsskjema.

Attester og vitnemål skal ikke legges ved, men medbringes ved eventuelt intervju eller etter forespørsel. Disse vil ikke bli returnert. Søkere bes oppgi to referanser i søknaden.

Om Sør-Varanger kommune

Sør-Varanger kommune ligger i Finnmark fylke, helt nordøst med Kirkenes som kommunesenter. Sør-Varanger kommune er landets 4. største kommune i utstrekning, og har vel 10.000 innbyggere. Kommunen grenser både til Russland og Finland. Dette gir kommunen en svært sentral beliggenhet sett fra et næringsmessig synspunkt, i sentrum av Barentsregionen, med isfri havn. Fremtidig olje- og gassvirksomhet i Barentshavet øst vil være et stort utviklingspotensiale for Sør-Varanger kommune og hele regionen. Reiselivsnæringen har hatt en kraftig vekst de senere år, og service er en viktig næring i kommunen. Det er gode muligheter for friluftsliv, jakt og fiske på vidstrakte vidder i flott turterreng. Vi har et levende og allsidig idretts og kulturtilbud. Finnmark har for tiden en ordning med ettergivelse av studielån til Statens lånekasse med 10 %, maks. kr 25.000,- pr. år, samt lavere skatt.

Søknadsfrist: 29. mai 2019

Jobbnorge-ID: 170096

Søk på stillingen her.

Hjemmeside:

https://www.sor-varanger.kommune.no