Stillingsinformasjon

Annonsør: Lavangen kommune

Søknadsfrist: 29.05 2020

Lavangen_ny

Fysioterapeut

Lavangen kommune ligger i Indre Sør-Troms, og har ca. 1040 innbyggere innenfor et område på 5 mil fra ytterpunktene. I kjøretid ligger Lavangen kommune ca. 1 time fra Narvik, ca. 2 timer fra Harstad og ca. 3 timer fra Tromsø. Til de nærmeste flyplassene Bardufoss og Evenes er de ca. 1 times kjøring. Kommunen og omegn har mange turmuligheter både til fjells, langs elver og på fjorden. Det er et godt oppvekstmiljø for barn og ungdom med barne- og ungdomsskole og full barnehagedekning. 

Lavangen kommune er innlemmet i samisk språkforvaltningsområde. 

Vi ønsker DEG velkommen som arbeidstaker hos oss! 

Kort om hjemmelen 

Det er nyopprettet hjemmel som fysioterapeut i Lavangen kommune med pt. tjenestested Lavangsheimen. Hjemmelen er delt mellom 50% driftstilskudd og 50% stilling ansatt som fysioterapeut på kommunale vilkår. Kommunen har ytterligere en hjemmel som fysioterapeut på driftstilskudd som privatpraktiserende. 

Lavangen kommune ønsker å være med i den nasjonale satsningen med å øke innsatsen for personer med kroniske og sammensatte lidelser, og hvor helsetjenesten i større grad skal arbeide proaktivt og tverrfaglig for å løse de problemer som oppstår. 

Arbeidsoppgaver 

 • Forebygging og helsefremmende arbeid. 
 • Undersøkelse, behandling og trening, individuelt og i grupper. 
 • Veiledning, rådgivning. 
 • Tverrfaglig samarbeid og koordinering. 
 • Aktiv rehabilitering og habilitering av pasienter 
 • Planlegge, gjennomføre, dokumentere og kontinuerlig evaluere tiltak på bakgrunn av pasientens mål. 
 • Kurative oppgaver utenfor institusjon (kommunalt skole- og helsetjeneste) 

Kvalifikasjonskrav 

 • Norsk autorisasjon som fysioterapeut. 
 • God kompetanse i allmenn fysioterapi, herunder klinisk undersøkelse, funksjonsvurdering, aktiv behandling og rehabilitering. 
 • God evne til å jobbe både selvstendig og i team, drive egen praksis og å organisere. 
 • Gode samarbeidsegenskaper med andre fagpersoner, kommunen og andre aktører. 

Personlige egenskaper 

 • Fleksibel og løsningsorientert og evne til å ta initiativ. 
 • Interesse og evne til å holde seg faglig oppdatert og tilegne seg nødvendig kompetanse i jobben. 
 • Strukturert og ansvarsfull. 
 • Godt humør, gode relasjonelle ferdigheter og samarbeidsevner.
 • Bidra til å opprettholde et godt arbeidsmiljø 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt. 
 • Det kreves politiattest ved ansettelse, som å leveres før tiltredelse i stillingen. 

Språk 

 • Beherske norsk språk både muntlig og skriftlig. 

Vi tilbyr 

Kommunale vilkår - 50%

Lavangen kommune har gode pensjonsordninger i KLP og er IA-kommune. 

Vi kan tilby barnehageplass og er behjelpelig med å skaffe bolig. 

Stillingsandel i 50% stilling avlønnes etter st.-kode 7066. Ansettelse vil skje etter gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler. 

Driftstilskudd - 50%

er i samsvar med til enhver tid gjeldende ASA 4303 Avtale om driftstilskudd og takster for fysioterapeuter med avtale om drift av privat praksis med kommunene (statsavtalen) og ASA 4313 - rammeavtalen. 

Søknad sendes 

Lavangen kommune benytter elektronisk rekrutteringssystem, vi ber deg derfor fylle ut elektronisk og kun søknader mottatt via vårt system vil bli vurdert. 

(Dersom du ikke søker direkte via Lavangen kommunes hjemmeside, må du gå inn på www.lavangen.kommune.no, og søke via linken "ledig stilling". Deretter finner du riktig stilling og "søk på stilling"). Attester og vitnemål må bringes med til eventuelt intervju. 

Søk på stillingen her.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerliste. 

Søknadsfrist: Innen 29.5.20.

Kontaktpersoner:

Erling Vebjørn Hanssen, rådmann, tlf. 48180918, erling.hanssen@lavangen.kommune.no

Nan Tove Thomassen, konst. PRO-leder, tlf. 92238884, NTT@lavangen.kommune.no 

Hjemmeside:

https://www.lavangen.kommune.no

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten