Stillingsinformasjon

Annonsør: Hattfjelldal kommune

Søknadsfrist: 30.11 2018

Hattfjelldal_logo

Fysioterapeut - 100% fast driftstilskudd

Den karakteristiske fjelltoppen Hatten, som troner over det vakre landskapet øst for kommunesentret, har gitt kommunen sitt navn. Kommunen er vidstrakt og har naturskjønne omgivelser, som blant annet omfatter en del av Børgefjell nasjonalpark, og Norges nest største innsjø Røssvatnet. Den varierte naturen gir, hele året igjennom, rike muligheter for friluftsliv, jakt og fiske. Det er en times biltur til Mosjøen, med flyplass og sykehus, hvor en ca. halvveis passerer nærmeste jernbanestasjon på Trofors. Det er kort vei over til alpinanlegg i Sverige. Hattfjelldal kommune har 1393 innbyggere, og har et rikt kultur- og foreningsliv. Kommunen har et høyt servicenivå med gode skole- og barnehagetilbud og kan tilby trygge og gode oppvekst vilkår. 

FYSIOTERAPEUT - 100 % fast driftstilskudd

Fom 01.02.2019 er det ledig et 100 % fast driftstilskudd for privat fysioterapivirksomhet i Hattfjelldal kommune. Ny innehaver må etablere driften i kommunens lokaler. Hattfjelldal fysioterapi består av kontorfellesskap med to fysioterapeuter. Det er gjort omfattende investeringer i nytt trenings- og rehabiliteringsutstyr. Fysioterapeuten rapporterer direkte til leder for enhet for helsetjenester.

Krav:

 • Norsk autorisasjon som fysioterapeut
 • Bred faglig kompetansen innen allmenn fysioterapi
 • Gode muntlige og skriftlige kunnskaper i norsk språk, tilsvarende minimum B2
 • Fysioterapeuten skal utøve sin virksomhet i nært samarbeid med øvrige fysioterapeuter ved instituttet og i kommunen hva gjelder målgruppe, behandlingstilbud og ventelister
 • Praksis skal drives ihht. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m., annen relevant helselovgivning, og på de vilkår som til enhver tid fremgår av ASA 4313
 • Innehaver av driftstilskuddet må påregne å bli pålagt fysioterapioppgaver som gir rett til refusjon fra Helfo.

Ønsker:

 • Det er ønskelig med kompetanse innen psykiske og sammensatte lidelser
 • Evne til og erfaring fra fysioterapi ved privat institutt
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Er fleksibel og har evne til å arbeide selvstendig
 • Kontinuitet i driftstilskuddet
 • Førerkort klasse B

Det gjøres oppmerksom på at det vedtilsetting vil bli lagt vekt på personlig egnethet og faglige kvalifikasjoner.

Vi tilbyr:

 • 100% driftstilskudd
 • Et godt arbeidsmiljø med utfordrende oppgaver
 • Et godt fagmiljø
 • Pasienttilgangen er stor, og det er et godt samarbeid med kommunens legetjenester som er lokalisert i samme bygg.

Den som tilsettes i hjemmelen plikter ihht. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 å levere gyldig politiattest før tiltredelse. Politiattesten skal ikke følge med søknaden.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Kommunen kan være behjelpelig med å finne bolig.

For nærmere og generelle opplysning om kommunen og avdelingen, kan du besøke vår hjemmeside på www.hattfjelldal.kommune.no

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til leder for enhet for helsetjenester, Britt Blaunfeldt Petersen tlf. 75 18 48 70, e-post britt.blaunfeldt.petersen@hattfjelldal.kommune.no, eller til kommunalsjef for Helse- og omsorgsavdelingen Elisabeth Bogfjellmo tlf. 75 18 48 52, e-post elisabeth.bogfjellmo@hattfjelldal.kommune.no

Søknadsfrist: 30.11.2018.

Søknad med CV sendes enten elektronisk via våre hjemmesider www.hattfjelldal.kommune.noeller til Hattfjelldal kommune, O.T. Olsens vei 3a, 8690 Hattfjelldal.

Bekreftede kopier av vitnemål og attester bes fremlagt ved et intervju.

Hjemmeside:

http://www.hattfjelldal.kommune.no