Stillingsinformasjon

Annonsør: Panthera Norge AS

Søknadsfrist: 31.01 2019

Panthera_logo

Er du en fysioterapeut med interesse for nevrologi og biomekanikk?

Panthera Norge AS ønsker å ansette en fysioterapeut i Midt-Norge. I den forbindelse søker vi etter en fysioterapeut med interesse for tekniske hjelpemidler for rullestolbrukere. Vi ønsker en kollega med genuin interesse for å bistå kunden med å oppnå optimale løsninger for den enkelte bruker. 
Del vil bli gitt grundig opplæring, både lokalt i Trøndelag, men også ved vårt hovedkontor i Asker. Søker til stillingen må derfor være innstilt på å pendle noe i startfasen.

Arbeidsoppgaver
Stillingen har betegnelsen produktspesialist i Panthera Norge, og innebærer oppfølging og jevnlig kontakt med NAV Hjelpemiddelsentral(er), spesialisthelsetjenesten, førstelinjetjenesten, brukere og pårørende i ansvarsområdet. Produktspesialisten utfører utprøvinger, tilpasninger og service i samarbeid med NAV Hjelpemiddelsentral(er). Den ansatte vil etterhvert få ansvar for oppfølging av hele produktsortimentet i angitt ansvarsområde, holde produktvisninger og kurs.
Stillingen krever at du må kunne jobbe målrettet, planmessig og selvstendig.

Kvalifikasjoner

 • Bachelor i fysioterapi
 • Ung, entusiastisk og løsningsorientert
 • Selvstendig og ansvarsfull
 • Strukturert
 • Spesielt flink på kommunikasjon, relasjonsbygging og samarbeid
 • Må kommunisere godt på norsk, både skriftlig og muntlig
 • Grunnleggende datakunnskap forventes
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Sertifikat

Vi tilbyr

 • Fast ansettelse i en selvstendig og utfordrende stilling
 • Fleksibel arbeidstidsordning og konkurransedyktig lønn
 • Gode pensjon- og forsikringsordninger
 • Et kompetent og sosialt arbeidsmiljø
 • Bilordning

Panthera Norge AS startet opp i 2010, og har i dag 13 ansatte. Vårt hovedkontor ligger i Asker, i tillegg har vi avdelingskontor i Stavanger og Bergen. 
Panthera Norge AS er leverandør av tekniske hjelpemidler for funksjonshemmede. Vi distribuerer bl.a. Panthera rullestoler, som er førstevalget for mange aktivbrukere i Norge. I tillegg jobber vi med ryggsystemer, sitteputer og ståhjelpemidler. Bedriften ønsker å være en bidragsyter for å gi rullestolbrukere en bedre hverdag, og vi har faglig dyktige medarbeidere med høy kompetanse innen fagfeltet. 
Vi er en bedrift i vekst, og søker etter en ny medarbeider som kan være med å sette preg på bedriftens videre utvikling. 
NAV hjelpemiddelsentraler, rehabiliteringsinstitusjoner og rullestolbrukerne er våre viktigste kunder.

Kontaktperson: Daglig leder Erik Bergh, mob 91 15 30 10 / 90 24 55 55.

Søknadsfrist: 31.01.2019

Søknad sendes til: post@panthera.no

Hjemmeside:

http://www.panthera.no