Stillingsinformasjon

Annonsør: Melhus kommune

Søknadsfrist: 31.08 2019

Melhus_kommune

Psykomotorisk fysioterapeut ved Melhus fysioterapiklinikk

Melhus kommune har ledig kommunal driftsavtale for offentlig godkjent fysioterapeut med videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi fra 01.01.2020. Avtalehjemmelens størrelse tilsvarer 50 % driftstilskudd og praksisen er lokalisert ved Melhus Fysioterapiklinikk, Thoragården, Melhusvegen 505, 7224 Melhus. Tildeling og overdragelse vil skje i henhold til ASA 4313.

Melhus Fysioterapiklinikk har totalt 7 fysioterapeuter som har driftsavtale med Melhus kommune. Klinikken ligger sentralt plassert i Melhus sentrum. 

Aktivitet og bevegelse er kommunens felles ergo- og fysioterapitjeneste, og har det administrative ansvaret for fysioterapeuter med driftsavtale.

Melhus kommune er den femte største kommunen i Trøndelag, og vi opplever stadig befolkningsvekst. Vår sentrale beliggenhet gjør oss til en attraktiv jobb- og bostedskommune for hele regionen. Med ny E6 kan du nå kjøre køfritt fra Trondheim sentrum til Melhus på kun 15 minutter, og vi kan by på et svært godt kollektivtilbud med både buss og jernbane.

Bli med og utgjør en forskjell i Melhus! Velkommen som søker!

Arbeidsoppgaver

Ny hjemmelsinnehaver skal utøve sin fysioterapipraksis i henhold til relevant lovgivning og på de vilkår som fremgår av ASA 4313 slik den til enhver tid lyder. Dette innebærer kunnskapsbasert undersøkelse og vurdering, individuell- og gruppebehandling, samt rehabilitering. Fysioterapeuten skal ha et åpent behandlingstilbud til hele befolkningen. Det forventes at hjemmelsinnehaver samarbeider tett med andre aktuelle instanser og følger pasienten på de arenaer somer nødvendig for et godt pasientforløp med god og helhetlig oppfølging. Det er ønskelig at ny hjemmelsinnehaver bidrar til fagutvikling i fysioterapitjenesten, på klinikken og for seg selv. Kommunen er praksisarena og det oppfordres derfor til veiledning av fysioterapistudenter i praksis.

Kvalifikasjoner

Melhus kommune vektlegger tjenesteutvikling og samhandling for å møte utfordringene i tiden som kommer. Aktuelle kandidater forventes å gjøre godt rede for sin samlede erfaring og kompetanse innen fagfeltet, sine faglige interesseområder og planer for videre faglig utvikling. Det legges vekt på kandidatenes ønske om å være med å utvikle kunnskapsbaserte fysioterapitjenester i tråd med kommunens fremtidige behov. Aktuelle kandidater må kunne beskrivedette i sin søknad.

Fysioterapeut med norsk autorisasjon og videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi.

Evne til å drive selvstendig næringsdrivende fysioterapipraksis med avtalehjemmel.

Personlige egenskaper

  • Gode evner til kommunikasjon og samarbeid 
  • Selvstendighet og fleksibilitet
  • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Referanser

Det bes om at det oppgis 2 referanser

Andre opplysninger

Melhus kommune praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Dette innebærer at du som søker må begrunne særskilt om du ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vurderes i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunes vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort. Søkere vil bli kontaktet før offentliggjøring. Til orientering: ønske om unntatt offentlighet med begrunnelse i at nåværende arbeidsgiver ikke skal bli kjent med søknaden regnes ikke som særskilt grunn.

Politiattest må fremvises før tiltredelse i stillinger som krever det. 

Søknad sendes

Melhus kommune benytter fullelektronisk søknadsbehandling. Søknader sendes via det elektroniske søknadsskjemaet under aktuell stilling. Søk via Melhus kommune sine nettsider.

All korrespondanse i etterkant skjer pr e-post. Vær påpasselig med at din e-postadresse er skrevet riktig. 

Ved innsending av elektronisk søknad, vil du få en bekreftelse på at søknaden er mottatt på din e-post adresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid, er søknaden ikke mottatt. For spørsmål ta kontakt med Servicesenteret i Melhus kommune på tlf 72 85 80 00.

Det er ikke mulig å legge ved attester og vitnemål, disse må tas med til intervju.

Søknadsfrist 31.08.2019
Utlyst dato 03.08.2019
Vårref 909 (HEMO)

Kontaktperson

Heidi Dahlen Moen, leder Aktivitet og bevegelse, tlf: 72858535, mobil: 95027370

Morten Kvande, fysioterapeut Melhus Fysioterapiklinikk, mobil: 91362094

Hjemmeside:

https://www.melhus.kommune.no

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

christensen-ustad-rieber-nett
Tema

Nytt fra WCPTs verdenskongress

Les Fysioterapeutens artikler fra WCPTs verdenskongress, om oppfølging av asylsøkere, fysisk aktivitet, når forskning skal oversettes til praksis, hva deltakere tar med seg hjem av tips og hvorfor fysioterapeuter bør spørre om søvn. Les reportasjen i Fysioterapeuten eblad

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten