Stillingsinformasjon

Annonsør: Levanger kommune

Søknadsfrist: 01.06 2020

Levangers kommunevåpen

100 % driftsavtale for fysioterapeut – overdragelse i form av nedtrapping

Levanger kommune har 10,75 driftshjemler for fysioterapeut fordelt på 12 driftsavtaler, i tillegg til 12,1 fastlønnshjemler for fysioterapeuter inkludert turnusfysioterapeut. Fysioterapeuter med driftsavtale yter tjenester som en del av kommunens totale fysioterapitilbud og helsetjeneste, og skal gi et åpent tilbud til befolkningen. Avdelingsleder for Ergo- og fysioterapitjenesten for voksne er avtalefysioterapeutenes nærmeste kontaktperson i Levanger kommune. 

Fra 01.08.20 har Levanger kommune ledig 100% avtalehjemmel for fysioterapeut med overdragelse i form av nedtrapping jfr. ASA 4313 pkt. 9. Driftsavtale inngås med opptrapping av virksomheten i tråd med fastsatt nedtrappingsplan. I første omgang overdras 40 % av driftstilskuddet, deretter økes det til 100 % f.o.m. 01.05.2023 

Plassering av driftsavtalen: Avtalehjemmelen er tilknyttet Innherred Idrettsmedisin –senter for fysio- og manuellterapi. Instituttet har beliggenhet på Røstad i norddelen av kommunen, i Innherred helsehus. Her arbeider tre fysioterapeuter med driftstilskudd, fordelt på 3 avtalehjemler. Gjenværende avtalefysioterapeuter er organisert i AS. Påtroppende fysioterapeut står fritt i å velge deltakelse i AS eller å drifte som enkeltmannsforetak. Instituttet har også tilknyttet tre helprivate fysioterapeuter og en kiropraktor. For mer informasjon, se instituttets hjemmeside: https://innherredidrettsmedisin.no/ 

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper: 

  • Norsk autorisasjon som fysioterapeut 
  • Tilfredsstillende skriftlige og muntlige norskkunnskaper 
  • Førerkort klasse B 
  • Kommunen ønsker å knytte til seg en fysioterapeut med videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi. Fysioterapeuter som ikke innehar slik videreutdanning men har interesse for området, oppfordres også til å søke. Fysioterapeuten må da forplikte seg til å gjennomføre kurs/ videreutdanning etter nærmere avtale med kommunen. 

Ved tildeling vil det bli lagt vekt på: 

  • Faglig kompetanse og erfaring fra relevant praksis som er etterspurt i utlysningsteksten, eller interesse for å arbeide med etterspurt fagområde. 
  • Personlig egnethet vektlegges stor betydning, herunder gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, nytenkning, interesse for faglig og tverrfaglig utvikling, selvstendighet og fleksibilitet samt evne og vilje til å bidra i utviklingen av fysioterapitjenesten i tråd med kommunens planer og til det beste for innbyggerne. 

Annen informasjon: 

Avtalehjemmelen er regulert av den etter hver tid gjeldende ASA 4313 om drift av selvstendig næringsdrivende fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten, jf. Helse- og 

omsorgstjenesteloven. Fysioterapeuten skal drive fysioterapivirksomhet i henhold til relevant lovgivning, kommunens plan for helsetjenesten og driftsavtalen som inngås. Fysioterapeuten må utøve sin virksomhet i nært samarbeid med kommunens øvrige helsepersonell. Tverrfaglig samarbeid og særlig samarbeid med kommunale ressurser prioriteres for å få til gode overganger mellom kommunale tjenester og privatpraksis. 

I tråd med bestemmelsene i Helsepersonelloven vil det bli avkrevd politiattest av den som blir tildelt avtalen. 

Spørsmål vedrørende lokaler og drift ved Innherred Idrettsmedisin rettes til: Runar Jenssen, Daglig leder. Tlf.: 90 17 35 07 e-post: runar.jenssen@ntebb.no 

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til Lone Berre, avdelingsleder Ergo- og fysioterapiavdelingen for voksne: Tlf. 95 28 71 97 e-post: lone.berre@levanger.kommune.no
eller Einar Hindenes, enhetsleder, tlf. 90 63 23 81.

Søknadsfrist: 01.06.20

Søk på stillingen her

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten