Stillingsinformasjon

Annonsør: Folldal kommune

Søknadsfrist: 14.08 2020

Rondane_Folldal_kommune

80% driftsavtale for fysioterapeut

Fjellkommunen Folldal ligger nord i Østerdalen og grenser mot Gudbrandsdalen og Trøndelag. Kommunen har om lag 1550 innbyggere. Vi har landets høyest liggende kommunesenter 713 moh., her finnes butikker, næringsliv og turisme. For øvrig går Nasjonal Turistveg Rondane gjennom bygda. Mulighetene for friluftsliv er tilnærmet ubegrenset. Her varierer det fra snilt hverdagsterreng nær sentrum til topper på over 2000 meter. Vi har et godt tilrettelagt sti- og løypetilbud sommer som vinter. Folldal kommune har et trygt og godt oppvekstmiljø, med full barnehagedekning, en nyere skole/flerbruks hus og mange aktiviteter både innen idrett, kultur og musikk. 

Folldal kommune ledig 80 % kommunal individuell driftsavtale for offentlig godkjent fysioterapeut. 

Praksisen er for tiden lokalisert i samme bygg som legekontoret. Kommunen har i tillegg en psykomotorisk fysioterapeut med 80 % kommunal driftsavtale og en 100 % kommunalt ansatt fysioterapeut. 

Utlysning og tildeling av driftsavtalen skjer i henhold til gjeldende lovverk og på de vilkår som fremgår av ASA 4313. Alle søkere må legge ved relevante vitnemål, attester og oppgi referanser og HPR nr. Politiattest kreves iht Helse- og omsorgstjenestelovens §5-4. 

Arbeidsoppgaver

 • Drive kunnskapsbasert, åpent og aktivt fysioterapitilbud til kommunens befolkning i alle aldre. 
 • Undersøkelse, vurdering, behandling, rehabilitering av pasienter ved praksisen, samt ved behov i pasientens hjem. 
 • Postoperative pasienter, og andre pasienter der tidsaspektet er avgjørende, skal prioriteres. 
 • Samarbeide med andre deler av den kommunale helsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. 
 • Delta på ansvars-gruppemøter, og/eller andre tverrfaglige møter der det blir vurdert som hensiktsmessig og nødvendig. 
 • Bidra til å videreutvikle og optimalisere fysioterapitjenesten i kommunen. 
 • Veiledning av annet helsepersonell, pårørende o.a. må påregnes. 

Kvalifikasjoner

 • Fysioterapeut med norsk autorisasjon 
 • Evne til å drive selvstendig næringsdrivende fysioterapipraksis med avtalehjemmel 
 • Strukturert med hensyn til avtaler, arbeidstid, journalskriving mm. 
 • Gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper 
 • Pasientorientert, systematisk og engasjert med aktiv tilnærming til ulike pasientgrupper og pasientenes behov. 
 • Klinisk erfaring og kompetanse innen allmenn fysioterapi 
 • Personlig egnethet vektlegges 

Personlige egenskaper

 • Ansvarsbevisst, selvstendig og fleksibel 
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner 
 • Interesse for fagutvikling/holde seg faglig oppdatert og kvalitetsarbeid 

Vi gjør oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om konfidensiell behandling, jfr. Offentlighetslovens § 25. 

Søknadsfrist 14. august 2020. Søknad sendes via Folldal kommune sin hjemmeside. 

Søk på stillingen her.

Kontaktpersoner

 • Jon Bjarne Rotneberg, nåværende hjemmelshaver, tlf. 47 48 31 44 
 • Ann-Kristin Furuhovde, avdelingsleder Helse, tlf. 47 97 54 22 
 • Else Laila Tuveng, Enhetsleder Helse- Rehabilitering og Omsorg, tlf. 47 48 43 93

Hjemmeside:

https://www.folldal.kommune.no

Nyheter

Les mer

Fag og vitenskap

Les mer

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten

Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten